logo id kielce
TwitterRSS FeedPinterest

Wokół Wietrzni


Michał Gdak z Pracowni Przestrzeni Publicznej IDK zaprezentował koncepcję zagospodarowania terenu Wietrzni. Spotkanie odbyło się 20 kwietnia 2017 o godz. 17:00 w Centrum Geoedukacji.
W koncepcji uwypuklono ścieżki edukacyjne i walory geologiczne byłego kamieniołomu Międzygórza Wschodniego. Przedstawiono propozycję elementów małej architektury, które w możliwie nieinwazyjny sposób podkreślają  poprzemysłowy charakter rezerwatu przyrody nieożywionej.

Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat zaproponowanych rozwiązań.

Prezentację można obejrzeć pod linkiem:
https://issuu.com/idkielce/docs/wietrznia_prezentacja_public_www_17