logo id kielce

banerek wzor 1          banerek ids 1

TwitterRSS FeedPinterest

Czytelnia

Czytel­nia Instytutu Dizajnu w Kielcach to przestrzeń kul­tur­al­nych, eduka­cyjnych i artysty­cznych poszuki­wań zna­j­du­jąca się na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach.

Celem jej pow­sta­nia było pro­mowanie wartości i znaczenia designu a także książki, liter­nictwa, plakatu i innowa­cyjnego opakowa­nia. Dostępne są tu przede wszys­tkim pozy­cje doty­czące: ceramiki, szkła, wzor­nictwa, architek­tury, grafiki pro­jek­towej, mate­ri­ałów i tech­nologii oraz his­torii i teorii designu.

W Czytelni, do dys­pozy­cji odwiedza­ją­cych, odd­ano także prenu­mer­atę sied­miu tytułów pow­iązanych z wzor­nictwem min: Wal­ll­pa­per, Inter­ra­mus, Form, Mark, frame, Ele­phant, 2+3D, Świat architektury.

Pon­adto w Czytelni ID_Kielce będą orga­ni­zowane spotka­nia z autorami, dyskusje o książkach oraz sztuce. Korzys­tanie z czytelni jest bezpłatne.

Czytel­nia otwarta jest od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 10.00 do 17.00.

 

 

ikona vr

 

 

KATALOG (według kategorii)

 

Książka Miesiąca — Kwiecień 2017

 

green spacesGreen city spaces

Strefy zieleni wszelkiego rodzaju zyskały na znaczeniu we współczesnej urbanistyce. Mają one różne społeczne, ekologiczne i ekonomiczne funkcje – służą jako miejsce wypoczynku, miejsca komunikacji, lub środowisko flory i fauny mające pozytywny wpływ na mikroklimat.
Green city spaces przedstawia spektrum stref zieleni miejskiej, jak parki, zielone fasady, ogrody miejskie. Zależności pomiędzy trendami z różnych części świata, a charakterystycznymi cechami regionalnymi są zwłaszcza godne uwagi. Wybrane projekty ukazują różnorodne tendencje w dyscyplinach architektury krajobrazu i planowania urbanistycznego.

Zapraszamy do lektury w Czytelni ID Kielce!

autor: Chris van Uffelen

wydawnictwo: Braun

rok wydania: 2013

 

nasze projekty

Warsztaty z nioską

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty dla dorosłych i dzieci z grupą projektową NIOSKA oraz wernisaż wystawy Ilustracji Katarzyny Boguckiej do książki „M.O.D.A.