pracownia ceramiki

W pracowni ceramiki projektanci, rezydenci i studenci z polskich oraz zagranicznych uczelni mogą realizować swoje projekty nawiązując w nich do proponowanego corocznie hasła Instytutu Dizajnu. Kilkutygodniowe działania gości pracowni podsumowuje wystawa powstałych prac. Regularna działalność pracowni opiera się na otwartych dla szerokiego grona odbiorców warsztatach tematycznych, poświęconych wielu technikom formowania i dekorowania ceramiki oraz szkła. Powstają tu również produkty ceramiczne nawiązujące do lokalnych symboli Kielc i promujące miasto. Pracownia ściśle współpracuje z FabLab Kielce – Stowarzyszeniem Naukowo – Technicznym, czego efektem jest możliwość pracy nad masami plastycznymi i kształtami, które są drukowane w drukarce do gliny.

Pracownia wyposażona jest w piece do wypału ceramiki (elektryczne i gazowy), piec do fusingu szkła, koła garncarskie, modelarnię z toczkiem modelarskim oraz odlewnię. W ten sposób stwarza doskonałe warunki do pracy nad projektami realizowanymi w ramach współpracy z ID Kielce.