zaangażowani

To program realizujący odpowiedzialne działania realnie polepszające jakość życia, w czterech zakresach tematycznych:

Zaangażowani w Ekologię

Zaangażowani w Ludzi

Zaangażowani w Miasto

Zaangażowani w Przyszłość

Program realizowany poprzez warsztaty, akcje, wykłady, prezentacje i wystawy w ramach dizajnu społecznie zaangażowanego. To działania oparte o zasadę wspólnoty, polegające na zbiorowej pracy uczestników oraz na zdobyciu wiedzy o społeczeństwie i poszczególnych wyzwaniach – ekologicznych, socjalnych i estetycznych. Nazwa projektu nawiązuje do włączania mieszkańców w aktywności na rzecz wspólnych przestrzeni, do działań wspierających osoby potrzebujące, odpowiedzialnej praktyki ochrony środowiska, a także eksperymentów, których efekty będą miały zastosowanie w niedalekiej przyszłości.

Działania programu zazwyczaj mają charakter otwarty. Skierowane są do osób dorosłych oraz dzieci w ramach Małych Zaangażowanych.