Stacjonarne Lekcje Dizajnu

Zapraszamy do zapisów na wybrane zajęcia pod nr tel.:790 764 596, od wtorku do piątku, w godzinach: 9.00 -15.00

LEKCJE DIZAJNU:

wiedza

Na zajęciach zostaną przybliżone zagadnienia związane z historią dizajnu oraz wyzwaniami przed jakimi stoi projektowanie. 

 Każde zajęcia podzielone są na trzy części:

  • Oprowadzanie po aktualnych wystawach ID

  • Prezentacja związana z dedykowanym tematem

  • Zadanie pozwalające utrwalić zdobytą wiedzę

koszt: 10 PLN 

czas trwania: ok. 1 – 1,5 h

1. Wzory z natury, czyli świat roślin i zwierząt w dizajnie

Prezentacja pokazująca przykłady projektów budynków, mebli i akcesoriów, w których projektanci zainspirowali się światem roślin i zwierząt. Oprócz prezentacji na uczniów czekać będzie karta pracy, dzięki której samodzielnie zaprojektują swój mebel, w oparciu o kształty i wzory występujące w naturze.

dla kogo: uczniowie klasy I-VI

2. Dizajn po polsku. Kultowe marki PRL-u

Lekcja przybliżająca uczniom najważniejsze projekty, prototypy oraz produkty stworzone w Polsce w okresie PRL, dzięki której uczniowie poznają historię projektowania tamtego okresu. Oprócz prezentacji dla uczniów przygotowana została również gra, która utrwala zdobytą na zajęciach wiedzę.

dla kogo: uczniowie szkół ponadpodstawowych

3. Eko-dizajn

Zajęcia mają na celu przybliżenie prostych zasad, które każdy powinien znać i stosować każdy w imię bycia eko. Na prezentacji przybliżymy pojęcie eko-dizajnu i przedstawiamy codzienne nawyki pozwalające na ograniczenie emisję CO2 do atmosfery. Zajęcia kończy gra ucząca prawidłowej segregacji odpadów.

dla kogo: uczniowie klasy I-VIII

4. Logo, logotyp czy znak?

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z przykładami projektantów z grafiki użytkowej. Tematem przewodnim będzie logo. W ramach ćwiczeń uczestnicy zaprojektują na przygotowanej siatce swoje własne, personalne logo.

dla kogo: uczniowie klasy I-VIII

5. Opakowania – estetyka i odpowiedzialność.

Wstępem do dyskusji będzie prezentacja dotycząca dizajnu opakowań, materiałów oraz sposobów oddziaływania na klienta. Finalnie zastanowimy się nad przeprojektowaniem opakowań produktów codziennych.

dla kogo: dla klas: IV-VIII + uczniowe szkół ponadpodstawowych

6. Zieleń w mieście: Projektujemy park kieszonkowy.

Na zajęciach poznamy takie pojęcia jak: architektura krajobrazu, hydrobotanika czy park kieszonkowy. Wytypujemy przestrzenie w Kielcach, w których uczniowie zaprojektują własne, zielone interwencje.

dla kogo: dla klas: I-III szkół podstawowych

7. Ślad wodny

Na zajęciach omówimy zużycie wody na przykładach produkcji żywności. Uczestnicy zastanowią się, jak gospodarować zasobami wodnymi we własnym domu. Dla utrwalenia wiadomości będzie możliwość gry w grę planszową, a także szereg aktywności wymagających refleksu jak np. gra w budowanie rurociągu

dla kogo: przedszkola, uczniowe klasy I – III

8. Maszyny do mieszkania. Projektowanie uniwersalne.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z potrzebami mieszkaniowymi różnych grup, w tym osób starszych z niepełnosprawnością. Następnie wykorzystując makietę mieszkania uczniowie zastosują zasady dizajnu uniwersalnego w praktyce.

Dla kogo: uczniowe klasy I – VIII, liceum

 ————————————————————–

JAK TO DZIAŁA? 

wiedza + warsztat

Na zajęciach zostaną przybliżone zagadnienia związane z projektowaniem, które staną się wstępem do wykonania własnego projektu w wybranym studio warsztatowym ID. Każde zajęcia podzielone są na trzy części:

  • Oprowadzanie po aktualnych wystawach ID

  • Prezentacja związana z dedykowanym tematem

  • Realizacja projektu.

koszt: 20 zł 

czas trwania: ok. 1 – 1,5 h

  1. Projektowanie rzeczy użytkowych: ceramiczna podstawka pod telefon. 

Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z procesem projektowania oraz przykładami interesujących rozwiązań projektowych. Prezentacja będzie wstępem do zrealizowania własnego projektu ceramicznej podstawki pod telefon. Każda podstawka po wypale trafi do swojej autorki i autora.

dla kogo: uczniowe klasy IV-VIII + uczniowe szkół ponadpodstawowych

 

  1. Re-dizajn. Geometryczny wzór na tkaninie.

Zajęcia rozpoczną się przeglądem projektów graficznych, pozwalającymi zapoznać się z wzorami powtarzalnymi oraz możliwościami folii flex. Następnie każdy uczestnik zaprojektuje wzór na przyniesionej przez siebie koszulce czy torbie. Wzory zostaną utrwalone pod prasą. 

UWAGA! Przynieście bawełniane tkaniny, a nie sztuczne, grozi stopieniem!

dla kogo: klasy IV-VIII + uczniowe szkół ponadpodstawowych