pracownia komunikacji wizualnej

Pracownia Komunikacji Wizualnej oferuje pełny zakres realizacji – od produkcji po projektowanie kompleksowych systemów identyfikacji wizualnej wystaw, projektów społecznych, wydawnictw.
W ramach pracowni powstają również autorskie programy naukowe i wystawiennicze. Pracownia prowadzi współpracę z podmiotami zewnętrznymi, m.in. Łódź Design Festival, Registered Graphic Designers Toronto, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekty zrealizowane przez pracownię:

GENERATION G
(G for Generosity not Greed) – „G jak hojność a nie chciwość” to przybliżenie sylwetki pokolenia świadomych konsumentów. Projekt prezentował obiekty wykonane z materiałów reklamowych. Prezentowany był na Łódź Design Festival oraz Wroclove.

STATUS GRAPHIC
Seria wywiadów z projektantami, właścicielami firm projektowych w Polsce i na świecie oraz debata przy okazji „II Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych”, prezentowanej w ID w 2016 r. Projekt można było zobaczyć podczas 10 – lecia Łódź Design Festival.