pracownia przestrzeni publicznej

Pracownia Przestrzeni Publicznej działa w kilku obszarach: architektury, wzornictwa oraz sztuki. Jest całkowicie zorientowana na potrzeby odbiorców, dlatego każdy projekt powstaje przy udziale przyszłych użytkowników. Wszystkie decyzje projektowe oparte są na wcześniej przeprowadzonych konsultacjach społecznych oraz warsztatach.
Niezwykle istotnym elementem w działaniu pracowni jest kontekst opracowywanego miejsca, tak by łączył się z innowacyjnymi rozwiązaniami.
Główne założenia to zmieniać przestrzeń i podnosić świadomość mieszkańców miast. Architekci pracowni podejmują współpracę z instytucjami w Polsce i zagranicą wykorzystując przy tym doświadczenie zdobyte podczas działań w terenie.

Najważniejsze realizacje:

Miejski Salon, Rynek Kielce, 2013-2017
Korona jest zielona, interwencje w przestrzeni Parku Miejskiego, Kielce 2015-2016

Najważniejsze projekty:
Uporządkowanie szyldów i reklam w centrum Kielc, 2015-2017
Wokół przestrzeni – zagospodarowanie rezerwatów geologicznych Kadzielnia i Wietrznia, 2016-2017
Lalkarnia – adaptacja budynku dawnej bożnicy i archiwum państwowego na Centrum Lalki Teatralnej wraz z zagospodarowaniem terenu, 2017

Nagrody:
Dobry Wzór 2013 dla Miejskiego Salonu, Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.