Wystawa Praski Sznyt

data:

17.07 – 15.11.2020

wstęp:

Wystawa „Praski sznyt” prezentuje szereg działań realizowanych w ostatnich latach na rzecz rzemiosła na warszawskiej Pradze. Pokazujemy efekty badań naukowych, publikacje oraz programy edukacyjne i popularyzatorskie prowadzone przez Katarzynę Chudyńską – Szuchnik w Muzeum Warszawskiej Pragi. Przedstawiamy działania rewitalizacyjne w ramach programu na_ prawa Warszawa i propozycje nowych szyldów dla praskich warsztatów wykonane przez stowarzyszenie Traffic design. Prezentujemy projekt typograficzny „ Warszawskie kroje” zrealizowany w oparciu o stare szyldy stolicy, który powstał z inicjatywy zespołu projektantów graficznych. Przybliżamy na wystawie również działania grupy Projekt Pracownie, która dokumentuje poczynania współczesnych rzemieślników. Odwiedza twórców w ich warsztatach pracy oraz przeprowadza z nimi wywiady, w ramach których zadaje pytania o charakter ich działalności i wybór profesji rzemieślniczej jako sposobu na życie.
Poza prezentacją koncepcji badaczy oraz podejmowanych działań o charakterze projektowym i rewitalizacyjnym na terenie Pragi sięgamy również do historii i tradycji praskiego rzemiosła. Wspominamy na wystawie pracownie, które kiedyś prężnie działały i tworzyły obraz dzielnicy oraz pokazujemy na przykładzie wybranych zakładów zjawisko nowej fali rzemiosła.

Na podstawie treści zawartych w książce „Zręczni” Katarzyny Chudyńskiej – Szuchnik i wypowiedzi zebranych przez Projekt Pracownie przyglądamy się funkcjonowaniu praskiego rzemiosła kiedyś i obecnie. Pytamy o kompetencje jakie powinien posiadać współczesny rzemieślnik. Poruszamy temat lokali dla rzemieślników i problem miejsc przeznaczonych na pracownie rzemieślnicze w przestrzeni miejskiej na przykładzie zagłębia rzemieślników mieszczącego się do niedawna przy ul. Podskarbińskiej, które przestało istnieć ze względu na planowane na tym terenie inwestycje deweloperskie. Pragniemy zwrócić uwagę na kapitał społeczny i potencjał marketingowy jaki stoi za branżą rzemieślniczą. Skupiamy się na przedstawieniu dobrych praktyk, dzięki którym ranga rzemiosła jest podniesiona i przywracany jest jej należyty szacunek.

Doświadczenie zawodowe fachowców i tradycja warsztatów z długim rodowodem w wyniku wolnego rynku lat 90-tych i transformacji ustrojowej zostały zaprzepaszczone. Obecnie dzięki wysiłkom aktywistów, projektantów i badaczy ręczna praca z powrotem jest doceniana i zyskuje uznanie młodego pokolenia i nowych klientów.

Wystawa w Instytucie dizajnu w Kielcach jest współorganizowana z Muzeum Warszawy, Stowarzyszeniem Traffic design oraz grupą Projekt pracownie. Ekspozycja została objęta patronatem magazynu Grafmag.

Na wystawie wykorzystano materiały źródłowe za zgodą współorganizatorów.
Teksty wykorzystane na wystawie pochodzą z książki „Zręczni” Katarzyny Chudyńskiej – Szuchnik wydanej w 2019 roku przez Muzeum Warszawy.

aranżacja i koordynacja projektu wystawy: Aleksandra Banaś, Joanna Kurkiewicz
opracowanie graficzne: Dorota Wąsik

autorzy tekstów/ materiałów:
Katarzyna Chudyńska – Szuchnik/Muzeum Warszawy
Małgorzata Herman/Projekt Pracownie

autorzy zdjęć:
Rafał Kołsut/Traffic design
Radek Zawadzki/ Projekt Pracownie

Patronat medialny:
grafmag magazyn

Podziękowania za zaangażowanie w powstanie ekspozycji dla: Katarzyny Chudyńskiej – Szuchnik, Ewy Gawor, Małgorzaty Herman, Wiktorii Podolec, Natalii Wielebskiej.

 

wystawa czynna: 17.07.2020 -15.11.2020