Activated City!

data: 

5 – 9.03.2018

miejsce: 

wstęp: 

Pod nazwą Activated City w dn. 5-9 marca w Instytucie Dizajnu rozpoczęla się realizacja projektu w ramach współpracy pomiędzy ID, Wydziałem Wzornictwa ASP w Warszawie i School of Design and Crafts at the University of Gothenburg w Szwecji.

Uczelnia HDK z Göteborga jako jedyna na świecie w swojej ofercie nauczania ma kierunek poświęcony dizajnowi dla dzieci Child Culture Design. Współpracujemy z niemalże 40 – osobowym zespołem (studenci i wykładowcy ASP Warszawa i HDK z Göteborga) mającym bogatą wiedzę i szerokie spektrum realizacyjne projektów skrojonych z myślą o najmłodszych odbiorcach.
Powstałe projekty bezpośrednio odnosić się będą do przestrzeni publicznej Wzgórza Zamkowego, z możliwością implementacji np. przed Muzeum Zabawy i Zabawek,

Uczestnicy warsztatów spędzili w Kielcach 5 dni. W tym czasie 5 międzynarodowych zespołów (przedstawiciele 16 państw ) pracowało nad przystosowaniem przestrzeni wokół Instytutu Dizajnu dla najmłodszych odbiorców. Praca odbywała się w Instytucie Dizajnu, gdzie studenci pod okiem projektantów i wykładowców akademickich, realizowali niestandardowe projekty wzbogacenia aktywności w przestrzeni publicznej Kielc. Wydarzenie miało charakter eksperymentalny. Uczestnicy projektu po opuszczeniu Kielc i Polski będą nadal nad nim pracować via internet.

Projekt jest organizowany przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach programu promującego polski design za granicą.

Projekt organizowany we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, Högskolan för design och konsthantverk w Göteborgu i Instytutem Dizajnu w Kielcach.