Dobre Innowacje. Wystawa projektów

data:

27.04.2023
18:00

wstęp:
Zapraszamy na wernisaż podsumowujący projekt Dobre Innowacje! Współczesny świat mierzy się z licznymi wyzwaniami i problemami,
wynikającymi m.in. ze społecznych nierówności, niepełnosprawności, starzenia się społeczeństw, migracji czy zmian klimatu. Wymagają one reakcji, nowatorskich rozwiązań, których idea pojawia się często nie w oficjalnych instytucjach, lecz wśród społecznych innowatorek_rów – mieszkanel_ców, aktywistek_ów, obywatelek_li.
Wystawa prezentuje wybrane innowacje społeczne, które stanowią odpowiedź na zauważone potrzeby seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. Zostały one zaprojektowane oraz przetestowane przez pomysłodawców, którzy skorzystali z programu Dobre Innowacje. Na ekspozycji można zobaczyć 13 z 40 opracowanych i przetestowanych innowacji społecznych z różnych sektorów, które Komisja Oceny Innowacji uznała za posiadające największy potencjał do upowszechniania.

👉 O programie
Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych poprzez wyszukaniepotencjalnych innowatorów oraz udzielenie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego i finansowego w formie grantu. Inicjatywy dotyczą dostępności produktów, usług i rozwiązań cyfrowych dla osób z niepełnosprawnością oraz seniorów o ograniczonej mobilności lub percepcji. Spełniają kryteria użyteczności ekonomicznej, powszechności, otwartości innowacji i replikowalności. W małej skali polepszą jakość życia poszczególnych osób, z kolei zastosowane masowo przyczynią się do osiągania trwałych zmian społecznych. Zachęcamy do ich naśladowania i powielania.

👉 Organizatorzy: Zamek Cieszyn, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych ”Delta Partner”.