Dziewczyny na warsztat
data:
11.10.19 – 26.01.20
miejsce:
wstęp:
płatny

WystawaDziewczyny na warsztat” jest wynikiem analizy aktualnego charakteru pracy polskich projektantek. Okazją do bilansu przemian na rynku projektowym było 30-lecie zmian ustrojowych, jakie zaszły w Polsce po 89 roku. Głównym założeniem ekspozycji jest przedstawienie pierwszego pokolenia Polek, któremu udało się – na taką skalę –  rozwinąć prywatną działalność projektową. Wystawa ma za zadanie zilustrować obecną sytuację projektantek, pokolenia 30-latek, pracujących w kapitalistycznym systemie. 

Punktem wyjścia do wystawy był dla nas warsztat pracy współczesnych projektantek. Rozumiany zarówno jako miejsce – studio projektowe, pracownia, w której powstają ich projekty, jak i umiejętności rzemieślnicze, które wykorzystują w swojej pracy a także narzędzia, którymi posługują się na co dzień. Wymienione powyżej składowe wpływają na kształt ich realizacji, projektów. Tak szeroko rozumiany warsztat stanowi dla nich bazę, pełni kluczową rolę i świadczy o jakości wytwarzanych produktów.

Ze względu na specyfikę pokazywanych przedmiotów – charakteryzujących różne warsztaty pracy – ekspozycja podzielona została na cztery działy tematyczne odpowiadające różnym dyscyplinom projektowania: ceramika i szkło, meble i akcesoria, grafika oraz tkanina i ubiór. Zaprosiłyśmy do współtworzenia wystawy również dziewczyny: kuratorki, aktywistki, animatorki, które na co dzień kreują wizerunek współczesnego projektowania, tworząc wystawy i wydarzenia budują obraz naszej kultury wizualnej. Organizowane przez nie inicjatywy, działania, projekty, panele dyskusyjne oraz targi o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim mają wpływ na ogólny stan świadomości projektowania, dizajnu w dzisiejszej Polsce.

Zaproszone do wystawy dziewczyny działają samodzielnie lub w kobiecych zespołach, duetach i osiągają sukcesy w branży projektowej. Chcemy pokazać jak pracują, przybliżyć ich historię, sposoby pracy, przedstawić rzeczy, które składają się na ich codzienność.

Zaglądamy do ich warsztatu pracy, odkrywamy kto stoi za tymi projektami, przedmiotami, które poprawiają naszą jakość życia. Opowiadają nam o swoich mocnych stronach, dzielą się przemyśleniami na temat tego co według nich zdecydowało o ich sukcesie, powodzeniu projektów.

Wskazujemy, że w ich projektach można odnaleźć elementy rodzime, wpływ polskiej tradycji i myśli projektowej. Ponadto na wystawie zwracamy uwagę na renesans warsztatów rzemieślniczych, który odczytujemy jako znak czasu, powrót do rzemiosła, związany ze zwiększoną świadomością konsumencką.

Konfrontujemy postawy zawodowe współczesnych projektantek z postaciami ważnymi dla polskiego wzornictwa w okresie PRL. W realia projektowania charakterystyczne dla tego czasu wprowadza nas Małgorzata Czyńska, historyk sztuki, pisarka i biografka słynnych Polek, która sporządziła zarysy historyczne do każdego działu, mające na celu przybliżyć najważniejsze sylwetki projektantek i wiodące tendencje okresu PRLu. Na wystawie “Dziewczyny na warsztat” odnosimy się do tradycji projektowej ŁADu, idei promowanych przez Cepelię oraz opracowań formalnych IWP. Pokazujemy tradycję PRL w kontekście aktualnych trendów w projektowaniu. 

Jak piszą w swojej publikacji, wydanej przez wydawnictwo Muza w 2018 roku, Lidia i Julia Pańków, na czele najważniejszych polskich instytucji związanych ze wzornictwem przez lata stały kobiety, które nadawały ton, wyznaczały trendy, zmieniały oblicze Polski i były pionierkami w swoich dziedzinach. Na podstawie materiałów zaczerpniętych z książki ich autorstwa pt. „Kreatorki. Kobiety, które zmieniły polski styl życia” przywołujemy na wystawie sylwetki Polek ważnych dla naszej kultury i wzornictwa: Barbary Brukalskiej, Jadwigi Grabowskiej, Wandy Telakowskiej, Zofii Szydłowskiej, Teresy Kruszewskiej oraz Janiny Ipohorskiej.

Dzięki pracom współczesnych projektantek, produkowanym przez nie przedmiotom, żyje nam się w Polsce ładniej, modniej, wygodniej, zwyczajnie lepiej i bardziej komfortowo, Projektowane przez nie rzeczy podwyższają jakość naszego życia. Ich produkty, sposób tworzenia każe nam sądzić, że hasło przewodnie i motto działań Wandy Telakowskiej Piękno na co dzień dla wszystkich” jest ciągle żywe, a jej misja jest kontynuowana w twórczości młodego pokolenia polskich projektantek. 

Organizator:

Instytut Dizajnu w Kielcach / Wzgórze Zamkowe

Kuratorki:

Aleksandra Banaś 

Joanna Kurkiewicz

 

Identyfikacja wizualna:

Dorota Wąsik

 

Aranżacja wystawy:

Aleksandra Banaś 

Joanna Kurkiewicz

 

Partnerzy:

wydawnictwo Muza

Pangolin print  

 

Patronat medialny:

Targi Rzeczy Ładnych

Magazyn Kraft

Papierowy dizajn

 

Uczestniczki wystawy 

 

Ceramika i szkło 

Agnieszka Baar 

August design  

Fenek studio  

Hadaki

 

Meble i akcesoria

Anna Bera/ Dzikie dzieci

Dobrze się składa

Serfenta 

Wood & Paper 

Maja Ganszyniec 

 

Grafika

Acapulco studio

Agata Królak  

Hekla studio

Paper Heroes

Zuzanna Rogatty

 

Tkanina i ubiór

Anacomito 

Belle

Jaśmina Parkita 

MiszkoMaszko 

Tartaruga 

Twill Hill

Yellow Meadow  

 

współczesne Kreatorki 

Do dizajnu

Ewelina Kruszyńska

Magdalena Heliasz

Magda Kalisz

Agata Nowotny

Mamy projekt

Zwykłe Życie