Finał akcji Empty Bowls dla Ukrainy

data:

25.06.2022
11:00 – 14:00

Zapraszamy na finał akcji, w ramach której stworzyliśmy w tym roku ponad 150 misek!
Każdy z Was może kupić wyjątkową miskę (w cenie 30 PLN), którą napełnimy barszczem ukraińskim lub pierogami.
Empty Bowls to oddolny ruch artystów i rzemieślników na całym świecie, mający na celu zbiórkę pieniędzy na lokalne organizacje charytatywne związane z żywnością. W tym roku dochód z akcji zostanie przekazany Stowarzyszeniu Integracji Europa Wschód.

Prowadzące: Marta Dachowska, Jolanta Szymanowska i Barbara Drozdek