Glina Świętokrzyska. Poznaj naszych rezydentów!

data:

01.09.2023

13:00

miejsce:
wstęp:
Jakie ma właściwości świętokrzyska, czerwonej gliny? Co można z jej wykonać? Jakie lokalne minerały i skały mogą być łączone z ceramiką?
Świętokrzyska glina to temat badawczy tegorocznej rezydencji ID, której kuratorem jest Bartosz Brylewski.
Wspólnie z Dominiką Kulczyńską i Piotrem Kołakowskim będą badać możliwości lokalnie wydobytej gliny i minerałów.
Na sobotnim spotkaniu Bartosz, Dominika i Piotr opowiedzą o swoich zainteresowaniach, inspiracjach oraz przedstawią najważniejsze projekty.

👉 Bartosz Brylewski ukończył specjalność Industrial Design na School of Form w 2020 roku prezentując projekt regenerującej praktyki rzemieślniczej wykorzystującej wyłącznie lokalną glinę i rośliny. Projekt ten prezentowany był podczas Łódź Design Festival, Gdynia Design Days czy Salone del Mobile w Mediolanie. Zaraz po studiach pracował jako asystent projektanta Fernando Laposse w Londynie poznając zasady regeneracyjnego projektowania oraz wartość współczesnego rzemiosła. Jest autorem interdyscyplinarnych projektów łączących współczesne rzemiosło, projektowanie wernakularne z nauką o ziemi. Od 2022 prowadzi wykłady oraz warszaty na temat pracy z lokalną gliną. W ramach swojego studia projektowego tworzy formy użytkowe z ceramiki i szkła a także projekty wnętrz oraz instalacji.

👉 Dominika Kulczyńska – Absolwentka Wrocławskiej Szkoły Fotografii AFA i ceramiki w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Pracuje multimedialnie na styku sztuki i dizajnu, głównie z ceramiką i tkaniną. Współzałożycielka Spółdzielni Socjalnej „Zakwas Studio”, w której rozwija własne i partycypacyjne projekty ceramiczne i tekstylne, zajmuje się recyklingiem tworzyw sztucznych i działalnością edukacyjno-warsztatową. Jej działania opierają się na zasadach odpowiedzialności środowiskowej i zaangażowania społecznego

👉 Piotr Kołakowski urodzony w 1991 roku w Warszawie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Grafiki. Kształcił się również w Royal Academy of Art w Hadze, Holandii w ramach programu Erasmus. Dwukrotny Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 i 2013 roku. W 2008 roku otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz został stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci – Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów plastycznych. Brał udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą. Współtwórca pracowni „Huba”, gdzie zajmuje się projektowaniem i realizacją obiektów.