Jak powinien wyglądać piktogram toalety neutralnej płciowo?

data:

20.03.2021
12:00 – 17:00

miejsce:
wstęp:
—> BRAK WOLNYCH MIEJSC <—
Zapraszamy na warsztaty graficzne z projektowania inkluzywnego, w czasie których wspólnie ze studiem Noviki zaprojektujemy piktogram toalety neutralnej płciowo.
Toalety neutralne wychodzą naprzeciw potrzebom osób często pomijanych w procesach projektowych. Wprowadzają równość w czasie oczekiwania dla wszystkich płci czy ułatwiają korzystanie z toalety osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom czy rodzicom z dziećmi.
Wypracowane na warsztatach projekty zostaną udostępnione do pobrania i wdrożenia na stronie ID, a wybrany z nich będzie zaimplementowany w siedzibie Instytutu.
Warsztaty są dedykowane osobom interesującym się projektowaniem graficznym. Poprowadzą je Katarzyna Nestorowicz i Marcin Nowicki ze studia projektowego Noviki.

Post Noviki, kontynuacja projektowego studia Noviki, zainteresowani są tworzeniem alternatywnych ram dla projektów eksplorujących projektowanie, praktykę kuratorską i wystawienniczą w post-artystycznym świecie; Pracują w obszarze zderzenia postkonceptualizmu i narzędzi opartych na technologii. Charakterystyczną cechą Post Noviki jest otwartość na wymianę z innymi dyscyplinami, funkcjonującymi poza oficjalnym rynkiem sztuki. Używają różnych narzędzi i mediów, tworząc druki, wideo i wirtualne obrazy, uczestniczą w dyskusjach panelowych, wygłaszają wykłady, kuratorują wystawy
Prace Post Noviki były publikowane między innymi w Idea MAg, ID Pure, Slanted, Pretty Ugly, Visual Rebellion in Design, Cultural Identities. Post Noviki byli zewnętrznymi doradcami w Królewskiej Akademii Sztuki w Hadze oraz w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, prowadzą wykłady w szkołach artystycznych i uniwersytetach w Europie i Azji. (między innymi warsztaty w Jan Van Eyck Academy w Maastricht, w Muzeum Sztuki współczesnej w Teheranie, wykłady na Uniwersytecie w Karlsruhe, Dortmund i Frankfurcie, Biennale w Brnie.)

Pamiętajcie o środkach ochrony! W Instytucie Dizajnu – przez cały czas trwania zajęć – obowiązuje noszenie maseczki ochronnej.

Zajęcia bezpłatne
Start zapisów: 11.03.2021
Zapisy: pod nr. tel 41 367 68 01 w godz. 7.30 – 15.30
Ilośc osób: 5
Prowadzący: Katarzyna Nestorowicz & Marcin Nowicki ze studia projektowego Noviki.