Konkurs Potworny Przytulacz vol. 2

data:

19.04-05.05.2021

Znamy już zwycięzców konkursu Potworny Przytulacz! Spośród 218 prac pracownicy Instytutu Dizajnu oraz Muzeum Zabawek i Zabawy wybrali finałowe 13 projektów. Następnie powołane jury dziecięce w składzie: Marysia Kiek (11 lat), Mikołaj Kiek (7 lat) oraz Emilka Śmiałowska (8 lat) zdecydowało, do kogo powędruje wygrana.
W naszym Konkursie laureatami zostają: Natalia Chodacka, Mikołaj Bubicz oraz Julia Migas. Gratulacje!
PL
Stratuje druga edycja konkursu na projekt maskotki-przytulanki POTWORNY PRZYTULACZ. Tym wydarzeniem chcemy zachęcić najmłodszych (dzieci do 12 r.ż. włącznie) do kreatywnego spędzania wolnego czasu w domu, w tak trudnych czasach, w jakich obecnie się znajdujemy.
 
Stworzenie POTWORNEGO PRZYTULACZA może stać się okazją dla dzieci do uwolnienia negatywnych emocji, które w nich drzemią, a także do oswojenia się z tym, co je trapi.
 
Nagrodą w konkursie jest realizacja przez Instytut Dizajnu najlepszych projektów. Każdy zwycięzca otrzyma jeden egzemplarz zaprojektowanej przez siebie przytulanki.
 
Dodatkowe maskotki przekażemy także na cele charytatywne. Ponadto wszystkie nadesłane prace będzie można oglądać na ekspozycji przygotowanej przez Ambasadę Dizajnu przy ul. Wesołej 38 w Kielcach.
 
Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres mailowy contest@idkielce.pl.

 
Więcej szczegółów dostępnych jest w Regulaminie na naszej stronie internetowej.
 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Wyniki poznamy 01.06.2021.
Koordynacja: Agnieszka Łońska & Jakub Święcicki
Partner: Muzeum Zabawek i Zabawy
ENG
The second edition of the CUDDLE MONSTER Competition begins. The project aims to encourage the youngest (children under 13 years old) to spend creatively their free time at home, in such difficult times as we are now.
The creation of the “CUDDLE MONSTER” can be an opportunity for children to free up the negative emotions that lie in them, and to get used to what is bothering them. The prize in the competition is the implementation of the best projects by the Institute of Design in Kielce in the form of a mascot. Each winner will receive one copy designed by themself.
We will also donate additional mascots to charity. Moreover, all submitted artworks will be displayed at the exhibition organised by Ambasada Dizajnu (Wesoła 38 Street, Kielce, Poland). The competition entries should be sent by 24:00 on May 5th 2021 to the following e-mail address: contest@idkielce.pl
More details are available in the Terms and Conditions on our website: https://idkielce.pl/…/konkurs-potworny-przytulacz-vol-2/
We cordially invite you to take part in the competition. The results will be announced on June 1st 2021.

Coordination of the Contest: Agnieszka Łońska & Jakub Święcicki

Partner: Muzeum Zabawek i Zabawy