Wyniki konkursu Przestrzeń publiczna w czasach zarazy

data:

31.03.-03.05.2020

 

Na konkurs “Przestrzeń publiczna w czasach zarazy”, którego organizatorem jest Instytut Dizajnu w Kielcach (część Wzgórza Zamkowego), wpłynęło 50 prac. Wszystkie spełniły wymogi formalne. Obrady Jury w składzie:

  • Sylwia Bruna, Magdalena Fryze-Seroka, Aneta Lehmann – Europejskie Centrum Solidarności
  • Ewa Gołębiowska – Zamek  Cieszyn
  • Natalia Hatalska – infuture.institute 
  • Dominika Janicka – Instytut Dizajnu w Kielcach
  • Franek Sterczewski – aktywista miejski, poseł na Sejm IX kadencji

przebiegały dwuetapowo. Pierwszy etap w postaci ocen indywidualnych zakończył się 12 maja, a drugi etap, narada za pomocą platformy internetowej, odbyła się 15 maja. 

Planowano przyznanie jednej nagrody głównej, ale ze względu na wysoki poziom prac oraz dzięki wsparciu firmy Echo Investment, która wierzy w innowacyjne projekty społeczne, udało się przyznać dodatkową, równorzędną nagrodę główną. 

W wyniku obrad Jury postanowiło przyznać dwie nagrody główne (każda po 2 tys. zł oraz zaproszenie do udziału w wystawie w Instytucie Dizajnu) oraz wyróżnić 6 prac (nagrody rzeczowe oraz zaproszenie do udziału w wystawie w Instytucie Dizajnu).

NAGRODY GŁÓWNE otrzymują prace:
Sąsiedzka tablica wsparcia, autorka: Julia Piwowarska
Daj mi znak, autorka: Marta Kwiatek (Kwiaciarnia grafiki)
 —
WYRÓŻNIENIA otrzymują prace:
Zorya, autor: Tomasz Bulczak
Ballty, autor: Konrad Weiner
Pop_up, autorka: Maria Jankowska
Nowa Normalność, autor: Marcin Nowicki (Noviki)
Park w czasach zarazy, autor: Michał Stangel
Wielopoziomowa integracja miejsca, autorki: Justyna Kiełbus, Kamila Prokopiuk oraz Zuzanna Zoła

UZASADNIENIE:

https://bit.ly/WynikiPrzestrzeńPublicznaWCzasieZarazy

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ”Przestrzeń publiczna w czasach zarazy”, którego organizatorem jest Instytut Dizajnu w Kielcach.

Przestrzeń publiczna od zawsze była obszarem sprzyjającym interakcji i integracji. Miejscem otwartym, w którym spotykają się ludzie z różnych środowisk.
Co się stanie, jeśli zmienią się reguły gry? Zakaz wychodzenia z domu i utrzymywanie dystansu dotyka to nas wszystkim, ale przed wszystkim osób najsłabszych. Seniorów ”uwięzionych” w domach pomocy, osób bez dostępu do Internetu, chorych bez możliwości odwiedzin osób bliskich, dzieci.

Jaki mimo wszystko utrzymać więzi społeczne? Czy Internet to jedyna opcja? Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości?

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Czekamy na Wasze odważne projekty – obecne czasy właśnie tego wymagają! Liczymy, że uda się wypracować rozwiązania, które będą służyć również po zakończeniu pandemii.

Partnerzy:
Europejskie Centrum Solidarności, Zamek Cieszyn  & magazyn autoportret

Jury konkursu:
Natalia Hatalska / infuture.institute
Magdalena Fryze-Seroka / Europejskie Centrum Solidarności
Aneta Lehmann / Europejskie Centrum Solidarności
Sylwia Bruna / Europejskie Centrum Solidarności
Ewa Gołębiowska / Zamek Cieszyn
Franciszek Wojciech Sterczewski / aktywista miejski, poseł na Sejm IX kadencji
Dominika Janicka / Instytut Dizajnu w Kielcach

➡️ Etapy konkursu:
do 6 kwietnia – ogłoszenie składu jury
do 3 maja – przyjmowanie zgłoszeń
do 20 maja – wyniki konkursu

➡️ Regulamin konkursu: https://docs.google.com/document/d/1ZQU2ZZJmf2UpnCOg_qj7xquyAkWoCS9IK6nyTxUAa7M/edit?usp=sharing

➡️ Załącznik nr. 1 umowa licencyjna:
https://docs.google.com/document/d/1vS6XxApO7D7yt-XUkyV-WVSqd_e07bLAL1gUfpB5pMA/edit?usp=sharing