Oswajając modernizm – spacer po Kielcach

data:

27.08.2023

10:00

miejsce:
wstęp:

Jak kształtował się współczesny obraz Kielc? Czym poskutkowała propagandowa rola architektury w XX wieku? Czy są to tylko silnie zideologizowane założenia, takie jak kompleks Komitetu Wojewódzkiego PZPR? W jaki sposób polityczna odwilż wpłynęła na rozwijający się kielecki modernizm?

Podczas spaceru odpowiemy nie tylko na te pytania, ale postaramy się też oswoić i uratować od zapomnienia kielecki modernizm. Wyruszymy spod Dworca PKS przebudowanego w latach 2016-2020. Dalej zagłębimy się w historię powstawania nowatorskich budowli, takich jak Gmach Urzędu Wojewódzkiego, NOT czy pierzejowych bloków mieszkalno-usługowych.

Spacer nawiązuje do książki i wystawy o tym samym tytule Ruch tektoniczny zorganizowanej przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki we współpracy z Instytutem Designu w Kielcach. Spacer poprowadzi Krzysztof Myśliński, Kierownik Muzeum Historii Kielc i prezes Towarzystwa Przyjaciół Kielc. Spacer jest jednym z wydarzeń realizowanych w ramach programu towarzyszącego wystawie Ruch Tektoniczny. .

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału – w ciągu dwóch dni roboczych od przesłania zgłoszenia skontaktujemy się w formie mailowej. 

 
Prowadzenie: Krzysztof Myśliński (kierownik Muzeum Historii Kielc i prezes Towarzystwa Przyjaciół Kielc, autor książek o historycznej architekturze Kielc)
 
Ilość osób: max. 30 osób (osoby 18+)