Otwarty nabór do ECO Solidarity 2023

Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku ogłasza otwarty nabór do projektu ECO Solidarity 2023, którego celem jest przedefiniowanie zrównoważonego projektowania chroniącego ludzkie zdrowie w odpowiedzi na współczesne kryzysy humanitarne i środowiskowe.

Program ECO Solidarity 2023, odbędzie się podczas targów designu ICFF + WantedDesign Manhattan w Javits Center w Nowym Jorku, w dniach 21-23 maja 2023 r. i obejmie m.in.: udział w wystawie designu, dyskusjach panelowych oraz warsztatach z udziałem projektantów i lokalnych nowojorskich ekspertów z branży designu.

Jeśli Państwa działalność pokrywa się z wytycznymi ECO Solidarity, zachęcamy do przesłania na adres e-mailowy izabela.gola@instytutpolski.pl, profilu studia projektowego, adresu strony internetowej, portfolio gotowego lub toczącego się projektu w  fazie końcowej wraz z opisem, 7-12 zdjęć oraz listu motywacyjnego uzasadniającego, jak profil Państwa studia i dany projekt odpowiadają na założenia ECO Solidarity.


Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 lutego 2023 r. 23:59 CET

Koszty podróży i zakwaterowania wybranego projektanta na czas trwania targów designu zostaną pokryte przez organizatora.


Zapoczątkowany w 2020 r. przez Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku, we współpracy z WantedDesign oraz organizacjami narodowych instytutów kultury Unii Europejskiej zrzeszonych w nowojorskim klastrze EUNIC-u, multidyscyplinarny projekt ECO Solidarity jest międzynarodowym ruchem, który ma zaspokoić potrzeby projektowania skoncentrowanego na człowieku w odpowiedzi na kryzysy humanitarne, ekologiczne i te związane ze zdrowiem publicznym oraz zmiany w gospodarce wpływające na życie ludzi. Poprzez dzielenie się badaniami i zasobami, inicjatywa ta skupia różnorodną grupę projektantów, zajmujących się zrównoważonym rozwojem w zakresie projektowania produktów, projektowania industrialnego, wzornictwa przemysłowego, planowania przestrzennego oraz urbanistyki, które chronią dobro i zdrowie człowieka, jak i warunki środowiskowe.

ECO Solidarity w 2023 r. ma na celu przedefiniowanie zrównoważonego projektowania w odpowiedzi na potrzebę odbudowy przestrzeni publicznych poddanych kryzysom, w tym trwającej wojnie w Ukrainie i konfliktom zbrojnym na całym świecie. Ważne będzie przedefiniowanie infrastruktury miasta tak, aby chroniła zdrowie i dobrobyt człowieka przed zagrożeniami związanymi z potencjalnymi klęskami żywiołowymi, bądź humanitarnymi.

Dodatkowo w przypadku konfliktów zbrojeniowych i wynikających z nich zagrożeń, takich jak przesiedlenia i migracje, warto zastanowić się nad efektywnym dostosowaniem warunków życia w miastach i lokalnych społecznościach, by zaspokoić potrzeby tych najbardziej narażonych. Poprzez dzielenie się badaniami, pomysłami i zasobami, inicjatywa ta ma na celu zmianę sposobu, w jaki powinny funkcjonować przyszłe przestrzenie publiczne. Wybrani projektanci zrzeszeni w ECO Solidarity wychodzą poza ramy designu, łącząc projektowanie z innymi dyscyplinami, aby tworzyć ekologiczne, skoncentrowane na człowieku, praktyczne rozwiązania.

Zaprezentowane projekty, które można realizować w skali mikro i makro, eksponują ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, odnoszą się do kluczowych zasad Europejskiego Zielonego Ładu i przyczyniają się do realizacji Agendy ONZ 2030 i jej celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Łącząc badania, rzemiosło i technologię — lub kombinację wszystkich trzech — projekty te oferują szereg rozwiązań: od badania jak obecnie funkcjonują przestrzenie publiczne, miasta, gospodarstwa domowe, po złożone systemy, procesy i praktyki dużych przedsiębiorstw, które wspierają bardziej sprzyjającą człowiekowi i środowisku zrównoważoną przyszłość.


Otwarty nabór ECO Solidarity 2023 https://instytutpolski.pl/newyork/2023/01/31/7519/
WantedDesign: wanteddesignnyc.com
ICFF + WantedDesign Manhattan: icff.com/wanted-design-manhattan
EUNIC: eunicglobal.eu
ECO Solidarity edition 2022: https://www.wanteddesignnyc.com/eco-solidarity-2022/

ECO Solidarity to inicjatywa zapoczątkowana w 2020 roku przez Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku we współpracy z WantedDesign Manhattan oraz europejskimi instytucjami kultury zrzeszonymi w nowojorskim klastrze EUNIC (European Union National Institutes for Culture). Otwarty nabór do ECO Solidarity jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto w Gdańsku oraz Akademickim Centrum Designu w Łodzi.

Pliki do pobrania

ECO Solidarity 2023 Designers selection guidelines Jan 11 2023