Prezentacja 70 (+) lat Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie

data:

25.11.2020
12:00 – 13:00

wstęp:
25 listopada. godz. 12:00  zapraszamy na drugie wydarzenie towarzyszące wystawie „Przestrzeń. Czas. Forma.”
Profesor Jan Tutaj – dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zaprezentuje sylwetkę wydziału, prezentując dokonania studentek i studentów z ostatnich kilku lat oraz wybrane realizacje dyplomowe.
Wydział Rzeźby w zeszłym roku obchodził 70-lecie działalności, a sama uczelnia działa od roku 1818.
Profesor Jan Tutaj
Urodzony w 1969 roku w Jaśle. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku akademickim 1993/94 staż studyjny na Akademie der Bildende Künste w Norymberdze. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Sękowskiego w 1994 roku.
Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki (1993), w roku 1999 otrzymał także Stypendium Twórcze Miasta Krakowa. Pracownik naukowo- dydaktyczny macierzystego wydziału. Prowadzi obecnie I Pracownię Rzeźby dla studentów II-V roku na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP.
W latach 2012-2020 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Rzeźby na macierzystej uczelni.
Zajmuje się rzeźbą, medalierstwem, rysunkiem i fotografią. Prace prezentował na piętnastu wystawach indywidualnych, m. in. w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, BWA w Bydgoszczy, CSW SOLVAY w Krakowie, BWA w Rzeszowie, Muzeum Północnomazowieckim w Łomży, Pałacu Sztuki w Krakowie, Galerii
Sztuki Współczesnej we Włocławku, Galerii Białej NCK w Krakowie, Małej Galerii w Nowym Sączu. Uczestniczył w ponad siedemdziesięciu wystawach i pokazach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Lyonie (Francja), Ronneby (Szwecja), Norymberdze (Niemcy), Seixal (Portugalia), Colorado Springs (USA), Brienz (Szwajcaria), Sakaide (Japonia), Tampere (Finlandia), Weisenohe (Niemcy), Wenecji (Włochy).
Brał udział w wielu ogólnopolskich konkursach rzeźbiarskich, zrealizował m.in. pomnik Jana Matejki w Krakowie, pomnik Filipa de Girard’a w Żyrardowie, pomnik „Synom Ziemi Sanockiej Poległym i Pomordowanym za Polskę” w Sanoku.
Uczestniczył w kilku międzynarodowych plenerach i sympozjach rzeźbiarskich w Austrii, w Szwajcarii, Niemczech i Turcji.