Prezentacja Wokół Przestrzeni, Czasu i Formy

data:

11.12.2020
12:00 – 13:00

wstęp:
11 grudnia o godz. 12:00 zapraszamy na czwarte wydarzenie towarzyszące wystawie ”Przestrzeń. Czas. Forma.”. Ekspozycja dokumentuje działania Pracowni Architektoniczno-Rzeźbiarskiej na wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Profesor ASP, prorektor ds. Współpracy, ale przede wszystkim artysta rzeźbiarz Bartłomiej Struzik w rozmowie z Michałem Gdakiem opowie o projektowaniu przestrzeni w kontekście Pracowni Architektoniczno- Rzeźbiarskiej oraz podzieli się doświadczeniem z pracy na zagranicznych uczelniach. Poprzez autorskie dzieła artystyczne poznamy, jak sztuka zmienia przestrzeń publiczną i jaki wpływ ma kontekst otoczenia na odbiór sztuki.

Współorganizator, partner w organizacji wystawy działań Pracowni Architektoniczno-Rzeźbiarskiej na wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Bartłomiej Struzik prof. ASP prorektor ds. Współpracy
Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, gdzie w 2003 r. zrealizował dyplom pod kierunkiem prof. Jerzego Nowakowskiego. Podczas studiów związany m.in. z pracownią rysunku kierowaną przez prof. Stanisława Puchalika. Promotorem doktoratu był prof.
Andrzej Getter. Ukończył studia na kierunku Dyplomacja Kulturalna w Collegium Civitas w Warszawie realizując pracę dyplomową pod opieką naukową ambasadora, dr. Ryszarda Żółtanieckiego. Studiował również na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (studia podyplomowe).
Członek międzynarodowych stowarzyszeń: Centre for Art, Society and Transformation w Melbourne Australia, Moving.Lab – European Interdisciplinary Laboratory of Culture and Education z siedzibą w Luksemburgu (przewodniczący Rady Naukowej). Od 2019 roku jest członkiem Europejskiego Parlamentu Kultury (ECP). Zasiada w Radzie Programowej Międzynarodowej Konferencji Cultural Diplomacy – Transatlantic Dialogue w Luksemburgu. Współpracuje z Fundacją Renesansu Portretu Barbary Hamilton oraz Stowarzyszeniem Artystycznym Wa-No Contemporary w Japonii.
Asystent, adiunkt i obecnie profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2017 roku kieruje Katedrą Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego Wydziału Rzeźby, z którą jest związany pracą naukowo-dydaktyczną od 2003 roku. W latach 2015-2020 profesor wizytujący w Hubei Institute of Fine Arts – powołany na stanowisko w drodze międzynarodowego konkursu. Wykłady i warsztaty gościnne w wielu uczelniach w Europie, Australii, Chinach i Izraelu. Odbył staż dydaktyczny w Zürcher Hochschule der Künste w Szwajcarii w ramach Swiss-European Mobility Program.
Twórczość w zakresie sztuki przestrzeni. Laureat międzynarodowych konkursów sztuki współczesnej – głównie w Japonii: m.in. Kajima Sculpture – Architecture – Space Competition – Tokio, Kanazawa Machinaka Sculpture
Competition, Sakaide Art Grand Prix, Kobe Biennale. Swoje prace prezentował w ramach wystaw zbiorowych i pokonkursowych oraz podczas indywidualnej prezentacji w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Redaktor naukowy cyklu wydawniczego Przestrzeń-Czas-Forma: Wydawnictwo ASP w
Krakowie.
Otrzymał stypendium Towarzystwa Przyjaciół Krakowa w Chicago. Stypendysta Ministra Kultury, Laureat Stypendium Twórczego Prezydenta Miasta Krakowa. Odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Za działalność twórczą i pracę dydaktyczną uzyskał Nagrody Rektora ASP w Krakowie (III, II i I stopnia oraz Nagrodę Specjalną). Zasiada w Jury krajowych i międzynarodowych konkursów artystycznych, w tym w Jury cyklicznego konkursu Dyplom Roku, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Odznaczony Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.
Promotor i autor laudacji w postępowaniu o nadanie Doktoratu Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Daniemu Karavanowi (2020 r.)