Program Dobre Innowacje

Masz pomysł, jak pomóc osobom z niepełnosprawnościami albo seniorom o ograniczonej mobilności lub percepcji w twoim otoczeniu? Wiesz, jak ułatwić im codzienne, samodzielne funkcjonowanie? A może chodzi ci po głowie pomysł, ale nie masz pewności, jak wcielić go w życie? Odezwij się do nas! Możemy pomóc ci rozwinąć twój pomysł, zapewniając wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe w formie grantu, nawet do 50 000 zł.

Pierwszy nabór rusza już 1 lipca 2020 i potrwa do 30 września 2020

Oto kilka najważniejszych informacji na temat Programu: Dobre Innowacje
Na jakie inicjatywy udzielamy wsparcia?
Na innowacje społeczne dotyczące dostępności produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Poprawa dostępności może dotyczyć przestrzeni fizycznej, cyfrowej lub komunikacyjnej.

Jak rozumiemy innowacje społeczne?

To nowe działania, mające polepszyć jakość życia określonych grup społecznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podkreśla, że innowacje nie tylko odpowiadają na potrzeby, ale powodują trwałe zmiany społeczne. Mogą wiązać się z produktami, usługami lub procesami, które umożliwiają w „nietypowy” sposób rozwiązywać „typowe” problemy społeczne. Zobacz przykłady takich rozwiązań: dobreinnowacje.pl/inspiracje .

Kto może złożyć wniosek?

Osoby indywidualne, grupy nieformalne, organizacje i instytucje (państwowe, prywatne i pozarządowe), a także partnerstwa powyższych podmiotów.

Na jakie wsparcie można liczyć?

Na wsparcie merytoryczne, organizacyjne, techniczne i finansowe w formie grantu na rozwój innowacji społecznych (minimalna kwota grantu wynosi 10 000 zł, a maksymalna 50 000 zł).

Czy przygotowanie zgłoszenia jest skomplikowane?

Nie jest. W pierwszym etapie wystarczy opisać swój wstępny pomysł na innowację społeczną – napisać m.in. na czym polega, jak ma działać, komu i w czym może pomóc. Każdy Innowator może złożyć maksymalnie 2 wstępne pomysły, ale do dalszego etapu może zostać wybrany tylko jeden z nich.

Jak wygląda procedura zgłoszenia pomysłu?

Jeśli pomysł przejdzie pomyślną weryfikację (etap I), w drugim etapie autor będzie proszony o jego bardziej szczegółowy opis. Kolejny etap zakłada testowanie modelu/prototypu na określonej grupie odbiorów i doprowadzenie pomysłu do wersji możliwej do wdrożenia. Kilka z pomysłów (nie wszystkie) zostanie wdrożonych.
Regulamin, elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz informacje o terminach naboru można znaleźć na: dobreinnowacje.pl

W ramach jakiego programu udzielane jest wsparcie?

Program: Dobre Innowacje jest realizowany w ramach projektu Polska dostępna – dostępność do zaprojektowania finansowanego jest ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Potrzebujesz więcej informacji, chcesz skonsultować swój pomysł na innowację społeczną – zapraszamy do kontaktu z Inkubatorami Społecznymi:

Katowice: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
ul. Raciborska 50, 40-074 Katowice
Andrzej Klisz katowice@dobreinnowacje.pl

Warszawa: Ecorys Polska Sp. z o.o.,
Solec 38, 00-394 Warszawa
Piotr Wosik, 22 339 45 51 warszawa@dobreinnowacje.pl

Kielce: Instytut Dizajnu Kielce, Wzgórze Zamkowe,
ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce
Katarzyna Zapała, 509 073 853 kielce@dobreinnowacje.pl

Olsztyn: Koszary Park,
ul. Marka Kotańskiego, 10-065 Olsztyn
Dorota Łutowicz-Głowacka, 606 204 860
Maciej Felski, 728 432 222 olsztyn@dobreinnowacje.pl

Cieszyn: Zamek Cieszyn,
ul. Zamkowa 3 a,b,c, 43-400 Cieszyn
Małgorzata Jarema, 33 851 08 21 wew. 18 Beata Mońka, 33 851 08 21 wew. 56 cieszyn@dobreinnowacje.pl
Kontakt do koordynatorki projektu: Iga Bieszczanin, iga@deltapartner.org.pl