Projektantki_ci dla Ukrainy

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki razem ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Warszawski i Instytutem Dizajnu w Kielcach buduje bazę osób i firm z branż kreatywnych, które oferują pomoc w znalezieniu pracy osobom dotkniętym skutkami inwazji Rosji na Ukrainę.
 
Poszukiwane formy pomocy obejmują:
 
– pracę na dłuższy czas – dla osób planujących pozostanie w Polsce
– pracę dorywczą – dla osób potrzebujących wsparcia i stabilizacji finansowej w czasie pobytu w Polsce
– pomoc dla studentów – płatne staże
– pracę zdalną – dla osób, które nie chcą lub nie mogą opuścić Ukrainy, a utraciły miejsce zatrudnienia
 
Zebrane w formularzu informacje posłużą do budowy bazy, dostępnej na stronie niaiu.pl Informacje zostaną przekazane do instytucji, organizacji, biur i osób prywatnych w Ukrainie – w języku polskim, angielskim i ukraińskim.
 
NIAiU będzie kierowało osoby poszukujące pomocy do konkretnych pracowni lub regionalnych oddziałów SARP, IARP, Instytutu Dizajnu w Kielcach. Poszukujemy pomocy dla osób z różnym wykształceniem, wykonujących różne zawody związane z architekturą (nie tylko projektowanie architektoniczne), wzornictwem, projektowaniem graficznym, projektowaniem mebli, kulturą itp.
 
Równocześnie zbieramy informacje o osobach poszukujących wsparcia. Wkrótce udostępnimy stronę internetową w języku ukraińskim.
Więcej info:
Formularz dla pracodawców: