Publikacja Kielecki Odjazd

Wydawca: Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach

Koordynator projektu: Dominika Janicka

Projekt okładki & wstępów do rozdziałów: Patrycja Mróz

Skład: Dorota Wąsik

Teksty: Krzysztof Myśliński & Dominika Janicka

Korekta: Olga Darewicz – Uberman