Rajd tropem mokradeł 

data:

07.05.2022
10:30 – 14:30

wstęp:

W sobotnie przedpołudnie 7. maja zapraszamy na spotkanie z biologiem dr Bartoszem Piwowarskim i wspólny rajd wzdłuż doliny rzeki Bobrzy.

Dolina Bobrzy została objęta ochroną w postaci obszaru Natura 2000 Dolina Bobrzy PLH260014.
Wyruszymy z Białogonu szukając na trasie terenów podmokłych, mokradeł, ciekawych przyrodniczo miejsc. W czasie spaceru dowiemy się jakie znaczenie mają obszary wodno-błotne nie tylko dla przyrody, ale także dla klimatu i człowieka.
Przyzwyczailiśmy się do osuszania tych terenów pod inwestycje, traktowania ich jak miejsca, które należy zaadaptować do naszych potrzeb i nadać im „przydatną” funkcję społeczną. Ale to właśnie bez naszej interwencji, te ekosystemy działają najlepiej i spełniają szereg funkcji środowiskowych – stabilizują klimat, odpowiadają za właściwą cyrkulację wód, są naturalnymi terenami zalewowymi, a przede wszystkim środowiskiem bogatym w różnorodne gatunki zwierząt i roślin.
W trakcie rajdu dowiemy się co zawiera się pod pojęciem mokradła, zdefiniujemy obiekty hydrogeniczne oraz uporządkujemy wiele niezależnych od siebie pojęć. Poza określeniem różnych rodzajów mokradeł dowiemy się, jakie mają one znaczenie w przyrodzie oraz dla człowieka. Jakie skutki niosą za sobą osuszanie i zmiana stosunków wodnych? Czy możemy temu zaradzić? Czy mokradła w miastach są nam potrzebne? Jeśli tak, to do czego? Dowiemy się także, gdzie w Kielcach i okolicach znajdują się takie obszary i spróbujemy znaleźć rozwiązania na to, jak inne miasta poradziły sobie z tematem ich ochrony.
—-
Dr Bartosz Piwowarski – biolog, specjalizujący się w botanice. Od wielu lat zajmuje się badaniami szaty roślinnej oraz ochroną przyrody, zwłaszcza w regionie świętokrzyskim. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz wielu opracowań planistycznych dla obszarów chronionych. Pracuje w Geonaturze Kielce na stanowisku Z-ca Kierownika Ogrodu Botanicznego w Kielcach. Członek Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Od 2021 r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. ochrony przyrody i różnorodności biologicznej.

Organizatorzy:
Instytut Dizajnu w Kielcach
Ogród Botaniczny Geonatura Kielce
Wstęp wolny

UWAGA!
Spotykamy się pod drewnianym kościołem Przemienienia Pańskiego przy ul. Fabrycznej 1 na Białogonie. Zachęcamy do przyjazdu na miejsce zbiórki autobusem linii 111, 28 lub 1 – przystanek Fabryczna kościół.
Prosimy przygotować odpowiednie buty i ubranie adekwatne do warunków terenowych i pogody. Sugerujemy też zabrać ze sobą prowiant.
Termin rajdu może ulec zmianie ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.