Raz dwa Piekoszowska

data:

12.05 – 17.05.2018

miejsce:

wstęp:

linki:

Zakończyły się konsultacje społeczne organizowane przez Instytut Dizajnu, Urząd Miasta w Kielcach oraz platformę IDEA Kielce. Spotkania w mieszkańcami dotyczyły przyszłego zagospodarowania terenów w rejonie alei Szajnowicza-Iwanowa, ulicy Piekoszowskiej i ulicy Starowiejskiej.
Uczestnicy wydarzenia – podczas czterech konsultacji – mogli wypowiedzieć się na temat przyszłości i wizji rozwoju tego obszaru. Wyniki spotkań zostaną zaprezentowane podczas Święta Kielc.