Poszukiwany, poszukiwana! Grafik_czka & Ceramik_czka

Wzgórze Zamkowe – jednostka budżetowa Gminy Kielce zatrudni na umowę o pracę na stanowisku: grafik_czka

Podstawowe obowiązki
– wsparcie obsługi graficznej instytucji w zakresie tworzenia grafik do wydarzeń, wystaw,
publikacji

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:
– wykształcenie zgodne z charakterem zatrudnienia
– podstawowa znajomość programów graficznych z pakietu Adobe: Illustrator, InDesign, Photoshop

Oferujemy
– wsparcie doświadczonego mentora
– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełny etat)
– możliwość koordynacji i realizowania własnych pomysłów działań pracowni
– pracę w zgranym i dynamicznie rozwijającym się zespole
– początkowe wynagrodzenie 3000 zł BRUTTO + dofinansowanie wczasów, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-stka”, premie okolicznościowe

Kandydatki i kandydaci proszeni są o składanie CV wraz z klauzulą RODO w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” oraz portfolio.


Pracownik zatrudniony na stanowisku: projektant_ka grafiki musi spełnić wymogi określone w art. 6 ust 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Wybrani kandydaci spełniający wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.


Oferty można składać do dnia 12 września 2021r w wersji:
– elektronicznej – wysyłka na info@idkielce.pl
lub
– papierowej w sekretariacie jednostki Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3 w Kielcach, w  godz. 7.30-15.30, lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce. (z dopiskiem: „grafik_czka”). Decyduje termin doręczenia (nie stempla pocztowego).

 

Wzgórze Zamkowe – jednostka budżetowa Gminy Kielce zatrudni na umowę o pracę na stanowisku: CERAMIK_CZKA

Podstawowe obowiązki
– wsparcie działań pracowni ceramicznej w zakresie produkcji/projektowania produktu i
organizacji wydarzeń (warsztaty, wystawy)
Wymagania, które powinien spełniać kandydat:
– wykształcenie wyższe (specjalność: ceramika)
– wiedza z dziedziny wzornictwa
– umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

Oferujemy
– pracę w jednej z najlepiej wyposażonych pracowni ceramicznych w Polsce
– wsparcie doświadczonej mentorki
– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełny etat)
– możliwość koordynacji i realizowania własnych pomysłów działań pracowni
– pracę w zgranym i dynamicznie rozwijającym się zespole
– początkowe wynagrodzenie 3000 zł BRUTTO + dofinansowanie wczasów, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-stka”, premie okolicznościowe

Kandydatki i kandydaci proszeni są o składanie CV wraz z klauzulą RODO w brzmieniu:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” oraz portfolio.

Pracownik zatrudniony na stanowisku: ceramik_czka musi spełnić wymogi określone w art. 6 ust 1 ustawy o pracownikach samorządowych.


Wybrani kandydaci spełniający wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.


Oferty można składać do dnia 12 września 2021r w wersji:
– elektronicznej – wysyłka na info@idkielce.pl
lub
– papierowej w sekretariacie jednostki Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3 w Kielcach, w godz. 7.30-15.30, lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3, 25- 009 Kielce. (z dopiskiem: „ceramik_czka”). Decyduje termin doręczenia (nie stempla pocztowego).