Rewitalizacja: BWA Leśna. Konsultacje społeczne

data:

12.03.2020
18:00 – 20:00

miejsce:
wstęp:
linki:

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugim etapie konsultacji społecznych + debacie publicznej dot. terenu byłej BWA Leśna. W trakcie wydarzenia przedyskutujemy koncepcje sporządzone na wcześniejszych warsztatach.

Spotkanie otwarte.

Organizatorzy:
Miasto Kielce
Instytut Dizajnu w Kielcach
SARP Kielce