Rewitalizacja: Wzgórze Karscha. Konsultacje społeczne

data:

23.01.2020
17:00 – 20:00

miejsce:
wstęp:

Jak będzie wyglądało Wzgórze Karscha? Podczas spotkania, zastanowimy się nad tym zagadnieniem, a wypracowane wnioski posłużą do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce dla tego obszaru.

Spotkanie będzie podzielone na 2 części – część wykładową oraz pracę warsztatową z makietą.
Podczas części wykładowej zapoznamy się z wystąpieniami gości:
– dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec – Politechniaka Krakowska 
– mgr inż. arch. Marek Pak – SARP Kielce 
– mgr Krzysztof Myśliński – Muzeum Historii Kielc

Po prelekcjach, razem z pracownikami Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Kielce, uczestnicy zastanowią się nad przyszłością ”Wzgórza Karscha”.

Spotkanie ma charakter otwarty.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem!


Organizator: Urząd Miasta Kielce
Współorganizator: Instytut Dizajnu w Kielcach
Partnerzy: Stocznia & IDEA Kielce  

fot. Dariusz Kuc