Siądź i posłuchaj / Budżet obywatelski

Trwa głosowanie na projekt ”Siądź i posłuchaj. Dizajnerskie ławki kompozytorów przy ulicach kompozytorów” (identyfikator zadania – MI043).
Projekt, dzięki któremu przestrzeń publiczna Kielc zostanie wzbogacona o wyjątkowe meble miejskie. Ławki zaprojektowane indywidualnie do lokalizacji przy ulicach, którymi patronami są słynni kompozytorzy. Każda ławka będzie wyposażona w system audio, gdzie będzie odtwarzana muzyka danego artysty. Projekt ma jednocześnie walory edukacyjne, kulturotwórcze, rekreacyjne i integracyjne. Mieszkańcy będą mogli bardziej świadomie spojrzeć na patrona swojej ulicy, przestrzeń publiczna zyska elementy znacznie podnoszące jej atrakcyjność, a miasto jako całość zyska nową atrakcję turystyczną.
Lokalizacje: Ławka Moniuszki: obręb 0017, działka 574/3, plac Moniuszki 2, zieleniec. Ławka Szymanowskiego: obręb 0017, działka 1389/5, ul. Szymanowskiego 6, zieleniec przed Miejskim Urzędem Pracy. Ławka Chopina: obręb 0017, działka 1386, pas zieleni wzdłuż łącznika między ulicami Chopina i Karłowicza (od strony ulicy Chopina). Ławka Karłowicza: obręb 0017, działka 1384/4, zieleniec za pawilonem stojącym na rogu ulic Chopina i Karłowicza.