Słownik dobrych łodzianizmów

data:

02.10 -18.12.2020
09:00 – 17:00

wstęp:
Wystawa ”Słownik dobrych łodzianizmów. Interpretują polscy ilustratorzy” jest w pewnym sensie „próbą przetestowania” wyobraźni polskich ilustratorów. Na ekspozycji zostaną zaprezentowane 23 wielkoformatowe ilustracje, a osią wokół której powstały są tzw. łodzianizmy, czyli słowa funkcjonujące stricte w języku łódzkim, charakterystyczne dla tamtego regionu.
Zadaniem każdego projektanta było zilustrowanie za pomocą indywidualnego języka artystycznego hasła ze słownika łódzkiego. Prace są autorską interpretacją poszczególnych wyrażeń. Autorów cechuje różnorodność stylistyczna, precyzja wypowiedzi, pomysłowość i lapidarność. Czerpiąc z najlepszych tradycji polskiej szkoły ilustracji, ukazując jej siłę oraz złożoność, odważnie interpretują klasykę, wyznaczając nowe trendy w światowej ilustracji.
Prace mają postać wielkoformatowych afiszy i opatrzone są wykorzystanym przez autora słowem-kluczem wraz z jego wyjaśnieniem. Wśród zilustrowanych pojęć znalazły się mi.in: skokobryki, laćki, migawka, bigiel, boba, drapaki czy trambambula.
Współorganizator:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

Kuratorka wystawy:
Adriana Michalska

Uczestnicy wystawy:
Karol Banach, Michał Bednarski, Blanka Biernat, Katarzyna Bogucka, Bartek Bojarczuk, Joanna Czaplewska, Magda Grabowska-Wacławek (GraBOVSKA), Monika Hanulak, Izabela Kaczmarek-Szurek, Kazia Kalitan-Młodkowska, Jan Kallwejt, Bartek „Arobal” Kociemba, Bartosz Kosowski, Agata Królak, Michał Loba, Patryk Mogilnicki, Alek Morawski, Anna Niemierko, Patrycja Podkościelny, Anna Rudak, Dawid Ryski, Ola Woldańska-Płocińska, Martyna Wójcik-Śmierska.

Wernisaż odbędzie się 02.10.20 o godz. 18:00 w Czytelni ID, następnie przejdziemy do II części ekspozycji, znajdującej się w Ambasadzie Dizajnu.
Wystawa potrwa do 18.12.2020 roku, można ją zwiedzać w godzinach 9:00-17:00.
Pamiętajcie o środkach ochrony! W Instytucie Dizajnu obowiązuje noszenie maseczki ochronnej oraz rękawiczek.