Spacer dendrologiczny – kieleckie pomniki przyrody

data:

01.10.2022
12:00 – 14:00

wstęp:
Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcą poznać bliżej kieleckie pomniki przyrody na dendrologiczny spacer edukacyjny. Naszym przewodnikiem po raz kolejny będzie dr Bartosz Piwowarski.
Spotykamy się pierwszego października o godzinie 12.00 przy pomniku na Skwerze Stefana Żeromskiego w Kielcach.
Na najbliższym spacerze dowiemy się czym charakteryzują się pomniki przyrody i gdzie można je spotkać, skupimy swoją uwagę na drzewach w obrębie Kielc. Dowiemy się jakie funkcje pełnią najstarsze i najokazalsze miejskie drzewa i dlaczego warto im nadawać status pomników. Odwiedzimy różne gatunki w centrum naszego miasta: perełkowce japońskie, robinie, kasztanowce, dęby. Dowiemy się o cechach charakterystycznych danego gatunku i ciekawostkach związanych z ich cyklem życiowym. Jakie mają strategie przetrwania zwłaszcza w miejskich warunkach i jak je pielęgnować, aby towarzyszyły nam jak najdłużej.
Porozmawiamy także o roli drzew w ekosystemie, o tym jak kształtują tkankę miejską i ich wpływie na otoczenie w którym się znajdują.

Wydarzenie odbywać się będzie w ramach cyklu Zielone Współdziałania organizowanego przez Instytut Dizajnu w Kielcach oraz Ogród Botaniczny Geonatura Kielce. Naszym głównym polem działań będzie aktywizacja mieszkańców wokół tematu miejskich zielonych ekosystemów.

Prowadzący:
dr Bartosz Piwowarski – biolog, specjalizujący się w botanice. Od wielu lat zajmuje się badaniami szaty roślinnej oraz ochroną przyrody, zwłaszcza w regionie świętokrzyskim. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz wielu opracowań planistycznych dla obszarów chronionych. Pracuje w Geonaturze Kielce na stanowisku Z-ca Kierownika Ogrodu Botanicznego w Kielcach. Członek Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Od 2021 r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. ochrony przyrody i różnorodności biologicznej.

👉 Koordynacja:
Aleksandra Banaś
Barbara Drozdek

UWAGA!
W przypadku złej pogody spacer odbędzie się w innym terminie