Spacer Tropem wody w mieście

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spacer edukacyjny ”Tropem wody w mieście” połączony z wykładem. Naszym przewodnikiem po meandrach wodnych historii będzie dr Bartosz Piwowarski.
W trakcie miejskiego spaceru poruszymy temat różnych funkcji wody oraz sieci hydrologicznych w mieście.
Na najbliższym spacerze dowiemy się jak naturalne cieki wodne radzą sobie w przestrzeniach zurbanizowanych i jakie konsekwencje mają regulacje rzek? Jakie rodzaje wód występują w naszym mieście i jakie mają właściwości? Jak zachowuje się woda w mieście przy narastających zmianach klimatycznych i najważniejsze – co jako mieszkańcy możemy zrobić, by móc pozytywnie wpłynąć na jej jakość.
Naszą trasę rozpoczniemy w Rezerwacie Przyrody Kadzielnia (przy Jeziorku Szmaragdowym), przejdziemy wzdłuż Silnicy w kierunku Stawu Miejskiego zatrzymując się obok źródełka Biruty, zatrzymamy się również przy ujściu ”starej historycznej Silnicy” następnie będziemy zmierzać ku strefom podmokłym doliny rzeki kończąc przy Zalewie Miejskim.
UWAGA!
miejsce zbiórki najbliższego spaceru – rezerwat Kadzielnia obok wejścia do Jaskiń (Podziemnej Trasy Turystycznej)

Wydarzenie odbywać się będzie w ramach cyklu Zielone Współdziałania organizowanego przez Instytut Dizajnu w Kielcach oraz Ogród Botaniczny Geonatura Kielce.
Naszym głównym polem działań będzie aktywizacja mieszkańców wokół tematu miejskich zielonych ekosystemów.
W roku botaniki zaangażujemy mieszkańców w turystykę poza mapą – szlakiem hydrologicznym oraz dendrologicznym, w inicjatywę przywrócenia wodnych nasadzeń roślin w mieście, czy prototypowania rozwiązań w duchu idei zero waste.
Przed nami także wspólne sianie oślin, wykłady dotyczące przyrody i jej roli w mieście oraz odkrywanie na nowo bogactwa naturalnego zamieszkiwanego przez nas terenu miejskiego w wymiarze edukacyjnym, geologicznym, botanicznym i projektowym.
Prowadzący:
dr Bartosz Piwowarski – biolog, specjalizujący się w botanice. Od wielu lat zajmuje się badaniami szaty roślinnej oraz ochroną przyrody, zwłaszcza w regionie świętokrzyskim. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz wielu opracowań planistycznych dla obszarów chronionych. Pracuje w Geonaturze Kielce na stanowisku Z-ca Kierownika Ogrodu Botanicznego w Kielcach. Członek Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Od 2021 r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. ochrony przyrody i różnorodności biologicznej.

Koordynacja: Aleksandra Banaś & Barbara Drozdek