Sukces petycji ”Uratujmy mozaikę w Sędziszowie!”

Instytut Dizajnu w Kielcach przeprowadził skuteczną interwencję dot. jednej z niewielu mozaik zewnętrznych znajdujących się w woj. świętokrzyskim.. W chwili zakończenia akcji – poprzez ogłoszenie osiągnięcia celu – pod petycją podpisało się blisko 1800 osób. Koordynatorem działań z ramienia Instytutu była Dominika Janicka. 

Budynek Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie – na którym znajduje się obiekt – przechodzi gruntowną modernizację, a projekt nowej elewacji nie uwzględniał zachowania mozaiki. Celem naszych działań było zwrócenie uwagi na problem oraz podjęcie działań zmierzających do jej zachowania. 

Mozaika została wykonana w 1966 roku przez warszawskiego artystę Jana Karczewskiego, który m.in. brał udział w malowaniu plafonu Gabinetu Marmurowego w Zamku Królewskim. Jan Karczewski w latach 70. prowadził Pracownię Problemów Malarstwa w Architekturze na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Jego obrazy znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych i państwowych zarówno w Polsce (m.in. W Muzeum Narodowym w Warszawie) i za granicą: w Szwecji, Belgii, Finlandii, Szwajcarii, Holandii (m.in. w Stedelijk Museum w Amsterdamie), a także w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Mozaika znajdująca się na budynku Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie posiada wysokie walory artystyczne, a także wpisała się na stałe w krajobraz miasta. Umieszczenie dzieła artystycznego na fryzie budynku od razu podpowiada kulturalną funkcję budynku, a także przypomina o kolejarskiej historii miasta – mozaika została ufundowana ze składek pracowników kolei. 

Szybka interwencja mieszkańców, mediów oraz instytucji wspierających akcję sprawiła, że Burmistrz Sędziszowa Pan Wacław Szarek – do którego kierowana była petycja –  zadecydował o zmianie koncepcji odnowienia budynku  z uwzględnieniem mozaiki. W tym tygodniu odbędą się rozmowy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie z Konserwatorem Zabytków.