Synagoga – przeszłość

data:

31.07.2017
17:00 – 19:00

wstęp:

Zapraszamy na spacer ”Synagoga – przeszłość”, który odbędzie się w dn. 31.08 o godz. 17:00. Spotykamy się przed wejściem do Synagogi na ul. Warszawskiej 17. Spacer poprowadzi Dyrektor Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach Marek Maciągowski. Podczas spotkania prowadzący opowie o budynku dawnej bożnicy w kontekście historii społeczności żydowskiej w Kielcach.

Spacer odbywa się w ramach przygotowywanej koncepcji architektonicznej adaptacji budynku dawnej Synagogi na Galerię Lalki Teatralnej w Kielcach.
Projekt realizowany jest w Pracowni Przestrzeni Publicznej Instytut Dizajnu w Kielcach.