Uwikłani w tekst. Ilustracja zaangażowana

data:

22.09 – 11.12.2017 r.

miejsce:

wstęp:

Zapraszamy na wernisaż wystawy ”Uwikłani w tekst. Ilustracja zaangażowana.”, który odbędzie się 22.09 o godz. 18:00 w Galerii Głównej Instytut Dizajnu w Kielcach.

Współcześni artyści, zanim rozpoczną pracę nad ilustracją do tekstu, zapoznają się z jego treścią, historią i tematem artykułu bądź numeru. Często poprzez obraz pokazują trudne treści, poruszające ważne dla społeczeństwa kwestie. Zwykle ciężko je zastąpić zdjęciami, ponieważ byłyby to zbyt brutalne lub abstrakcyjne. Pracując nad takimi tematami projektanci tworzą ilustracje, które dodają wartość do artykułu, sięgają po inspiracje poza utartymi szlakami. Wielokrotnie zdarza się, że ilustrator, pokazuje całkiem nowy kontekst zagadnienia, stwarzając tym samym odbiorcy szerokie pole do interpretacji poruszanych wątków.
Dzisiejsze magazyny wyróżnia bogactwo różnorodnych zdjęć i ilustracji, które – jak przyjęto –mają być dodatkiem do tekstu. Najczęściej ich obecność jest tłumaczona tym, że mają zwrócić uwagę i zachęcić czytelnika do zatrzymania się i przeczytania konkretnego artykułu, ale czy to na pewno jest jedyna funkcja ilustracji?

Wystawa „Uwikłani w tekst. Ilustracja zaangażowana” w Galerii Głównej ID czynna będzie do 12.11.17 r.

kuratorki: Urszula Dudek, Dominika Janicka
współpraca kuratorska: Katarzyna Bartnik
architektki wystawy: Dominika Janicka, Małgosia Kałuża
komunikacja wizualna: Patrycja Podkościelny