Webinar Narzędzia cyfrowe. Eksploracje

data:

17.11.2020
14:00 – 15:00

17 listopada o godz. 14:00 zapraszamy na pierwsze wydarzenie towarzyszące wystawie działań Pracowni Architektoniczno-Rzeźbiarskiej na wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Piotr Idzi artysta wizualny i wykładowca przedstawi nam obszar sztuk wizualnych i projektowych, które znajdują się pod coraz silniejszym wpływem narzędzi cyfrowych. Szczególne miejsce w prezentacji zajmują opinie i analizy dzieł innych artystów oraz prace Studentów Pracowni Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Piotr Idzi swoje refleksje opiera o doświadczenie w pracy z drukiem 3D i rzeczywistością rozszerzoną, a także z realną materią, pojmowaną fizycznie.

Współorganizatorem wydarzenia jest Pracownia Architektoniczno-Rzeźbiarska na wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Piotr Idzi, artysta wizualny, absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Stopień doktora sztuk pięknych w 2018 r. Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, wykładowca ASP oraz Wyższej Szkoły Europejskiej na kierunku Digital Art.
Zajmuje się zmianami form komunikacji i postrzeganiem rzeczywistości przez pryzmat narzędzi cyfrowych. Osią jego poszukiwań są zagadnienia związane z drukiem w technice 3D i materializacją kształtu w rzeczywistości poszerzonej (AR).
www.piotridzi.com