Wokół pomników – autorskie rozwiązania architektoniczno-rzeźbiarskie

data:

08.12.2020
12:00 – 13:00

wstęp:
8 grudnia zapraszamy na trzecie wydarzenie towarzyszące wystawie ”Przestrzeń. Czas. Forma”. Ekspozycja dokumentuje działania Pracowni Architektoniczno-Rzeźbiarskiej na wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Nasi goście – architekt Michał Dąbek i rzeźbiarz Jan Kuka przedstawią metody pracy przy projektowaniu rzeźby pomnikowej w przestrzeni publicznej.
Pracownia Projektowania Architektoniczno – Rzeźbiarskiego powstała na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie już ponad 40 lat temu. Swój obecny unikatowy program i status zawdzięcza kilku wybitnym pedagogom i twórcom, którzy przez lata go ewolucyjnie ukształtowali. Prelegenci są wychowankami i kontynuatorami tej tradycji i teorii.
Chcąc przybliżyć najważniejsze tezy i dogmaty charakteryzujące metody działania Pracowni, a tym samym własne sprawdzone w praktyce motywy twórcze, zaprezentują efekty cyklu dydaktycznego studentów oraz metody pracy przy projektowaniu rzeźby pomnikowej w przestrzeni publicznej.

Michał Dąbek – urodzony w 1977 roku w Bielsku-Białej. Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki
Krakowskiej. W latach 2000 – 2013 współpracował z Autorską Pracownią Projektowo – Plasyczną, prof. Andrzeja Gettera. Od roku 2011 pracownik dydaktyczny w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; członek Małopolskiej Izby Architektów. Poza działalnością dydaktyczną prowadzi pracownię projektową w zakresie architektury oraz kreacji na styku dwóch
dyscyplin – rzeźby i architektury. Współautor kilkudziesięciu budynków i obiektów, zdobywca wielu nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych.
Jan Kuka – urodzony w 1985 roku w Katowicach. Dyplom w 2010 roku na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Bogusza Salwińskiego. Od 2010 roku pracownik krakowskiej ASP związany z Katedrą Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego. Uczestnik i laureat wielu konkursów architektoniczno – rzeźbiarskich.
Wybrane wspólne projekty i realizacje:
– pierwsze miejsce – MIĘDZYNARODOWY KONKURS
ARCHITEKTONICZNO-RZEŹBIARSKI NA PROJEKT
POMNIKA HENRYKA SŁAWIKA I JÓZEFA ANTALLA
SENIORA W KATOWICACH, pomnik odsłonięty
21.03.2015 r.
– wyróżnienie – REALIZACYJNY KONKURS NA
KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ PANTEONU-
MAUZOLEUM OFIAR ZBRODNI KOMUNISTYCZNYCH
ZLOKALIZOWANEGO NA KWATERZE „Ł” CMENTARZA
WOJSKOWEGO NA POWĄZKACH W WARSZAWIE
/wybór projektu do realizacji, realizacja 1 etapu w 2015 r/.
– trzecie miejsce – MIĘDZYNARODOWE BIENNALE
ARCHITEKTURY 2015 W KRAKOWIE, temat edycji :
„Ludzki wymiar miejskich przestrzeni”/.
– GRAND PRIX 2016 -KONKURS NA NAJLEPSZĄ
PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO ORAZ ARCHITEKTURY ROKU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.
– drugie miejsce – KONKURS ARCHITEKTONICZNO-
RZEŹBIARSKI NA WYKONANIE KONCEPCJI KWATERY
PAMIĘCI NA CMENTARZU MARYNARKI WOJENNEJ NA
OKSYWIU W GDYNI.
– pierwsze miejsce w konkursie – KONCEPCJA
RZEŹBIARSKO-ARCHITEKTONICZNA POMNIKA OFIAR
DEPORTACJI MIESZKAŃCÓW GÓRNEGO ŚLĄSKA DO
ZWIĄZKU SOWIECKIEGO W 1945 R /pomnik w trakcie
realizacji/.
– pierwsze miejsce – KONKURS ARCHITEKTONICZNO-
RZEŹBIARSKI NA WYKONANIE KONCEPCJI POMNIKA
POLSKICH OFIAR KOMUNIZMU ZLOKALIZOWANEGO
NA TERENIE PLACU IZAAKA SINGERA W LUBLINIE.