Wokół Wietrzni. Prezentacja koncepcji zagospodarowania Wietrzni

data:

20.04.2017
17:00 – 18:00

miejsce:

wstęp:

Instytut Dizajnu w Kielcach wraz Geopark Kielce – Centrum Geoedukacjizapraszają na prezentację koncepcji zagospodarowania terenu Wietrzni.

Zaczniemy od uwypuklenia ścieżek edukacyjnych i walorów geologicznych byłego kamieniołomu Międzygórza Wschodniego. Przedstawimy propozycję elementów małej architektury, które w możliwie nieinwazyjny sposób podkreślą poprzemysłowy charakter rezerwatu przyrody nieożywionej.

Podczas spotkania zapraszamy do dyskusji na temat zaproponowanych rozwiązań.
#Kielce #Wietrznia #Geopark