Współczesna lalka. Podsumowanie projektu

data:

30.01-31.03.2023

wstęp:

Zapraszamy serdecznie na wystawę podsumowującą projekt “Współczesna lalka”. Lalka – od roli zabawki przeszła długą drogę do nośnika treści kulturowej, społecznej oraz emocjonalnej. Poprzez zmieniające się sylwetki, kształty oraz stroje, a także makijaż oraz fryzury odzwierciedlała aktualną rolę kobiety oraz stawała się ideałem piękna.

Wystawa przedstawia problemy, z którymi mierzy się współczesne społeczeństwo, tak jak konsekwencje wojny, wykluczenie grup społecznych, wpływ internetu na postrzeganie siebie czy zaburzenia psychiczne, zobrazowane przy pomocy połączenia tradycyjnych oraz nowych metod.


Kuratorzy wystawy
Jolanta Szymanowska
Jakub Święcicki


Uczestnicy wystawy
Pelin Aktas
Akmar Al-shareef
Patrycja Gola
Natalia Lipińska
Aleksandra Pawelec
Olga Sieniek
Lika Sologhashvili
Dominika Starz
Jolanta Szymanowska
Jakub Święcicki


Identyfikacja wizualna
Agnieszka Serwicka

Współpraca i produkcja wystawy
Instytut Dizajnu w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy, Wydział
Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opracowanie modelu 3D lalki
Jakub Matys

Koordynacja ze strony MZiZ
Przemysław Krystian

Wykład towarzyszący projektowi
Katarzyna Hodurek-Kiek

Wizyta studyjna w dziale konserwacji
Michał Lach