Wystaw się: Karolina Kruszewska. Pose

data:

29.09.2023

18:00

wstęp:
POSE to zestaw do edukacji pozycji seksualnych dla osób niewidomych. Stworzony jako temat magisterski na katowickiej ASP w Pracowni Projektowania Społecznego. Odpowiada na problem braku dostępu do wiedzy o seksualności oraz niedostosowaniu produktów na rynku pod osoby z dysfunkcjami wzroku. POSE składa się z części merytorycznej i opisów przygotowanych od podstaw we współpracy z edukatorką seksualną dr Dagną Kocur, opowiedzianych przez lektorkę audiodeskrypcji oraz przestrzennych figurek, które w prosty sposób pokazują jak wygląda pięć podstawowych pozycji.
Projektowi towarzyszy także opracowany system identyfikacji wizualnej.
Autorka: Karolina Kruszewska
Promotorka: dr hab. Justyna Kucharczyk
Opisy Braillem: Piotr Franiek, PZN o. świętokrzyski
Koordynacja ze strony ID: Jakub Święcicki

Wystaw się to przegląd projektów dyplomowych organizowany przez Instytut Dizajnu w Kielcach, skierowany do absolwentów studiów projektowych.

Wystawa potrwa do 03.02.2024 roku.