Alina Scholtz. Pionierka architektury krajobrazu

data:

24.06 -30.10.2022

miejsce:
Często bagatelizujemy architekturę krajobrazu sprowadzając ją tylko do funkcji ozdobnej. Ta dziedzina jest jednak znacznie szersza i odgrywa kluczową rolę w walce z przegrzewaniem czy smogiem w naszych miastach. Udowadniają to projekty Aliny Scholtz – pionierki tej dyscypliny w Polsce oraz bohaterki najnowszej wystawy w ID Kielce.
Alina Scholtz kierowała Pracownią „Zieleń” w Biurze Odbudowy Stolicy, stworzyła założenia parkowe i zieleni otaczające nowe osiedla mieszkaniowe stolicy, jak Szwoleżerów czy Sady Żoliborskie. Jest autorką i współautorką takich warszawskich realizacji, jak wolski Park Moczydło, tereny Toru Wyścigów Konnych na Służewcu czy Centralny Park Kultury (obecnie Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego). Na wystawie, obok tych kluczowych projektów, zobaczymy także przedwojenne modernistyczne ogrody, otoczenie ambasad: polskiej w Korei i chińskiej w Warszawie oraz odbudowaną zieleń Ogrodu Saskiego.
Scholtz to jedyna kobieta, którą wymienia się w licznych panteonach „ojców- założycieli” polskiej architektury krajobrazu, chociaż od samego początku istnienia kierunku była to dziedzina silnie sfeminizowana. Takie hierarchiczne spojrzenie sprawia, że także kobiety projektujące w dziale „Zieleni” w Biurze Odbudowy Stolicy i Biurze Urbanistycznym Warszawy były pomijane w kolejnych opracowaniach o powojniu i wiele z nich pozostaje anonimowych.
Wierzymy, że projekty zaprezentowane na wystawie staną się inspiracją do podjęcia działania wobec wyzwań klimatycznych, jakie przed nami stoją.

👉 Kuratorka:
Ewa Perlińska-Kobierzyńska (Muzeum
Warszawy)
Zespół badawczy:
Natalia Budnik, Klara Czerniewska-Andryszczyk, Grupa Projektowa Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis), Ewa Perlińska-Kobierzyńska

👉 Organizator:
Instytut Dizajnu w Kielcach

👉 Współorganizator:
Muzeum Warszawy

Projekt i produkcja wystawy:
Aleksandra Banaś, Katarzyna Domańska, Dominika Janicka, Agnieszka Łońska,
Agnieszka Serwicka, Jakub Święcicki


Teksty do wystawy:
Ewa Perlińska-Kobierzyńska, Klara
Czerniewska-Andryszczyk, Natalia Budnik


Korekta:
Olga Darewicz-Uberman


Komunikacja:
Paula Dulnik


Realizacja:
Zespół Instytutu Dizajnu w Kielcach

 

Instytucje i osoby użyczające zbiorów na wystawę: Archiwum Centralne SGGW w Warszawie, Archiwum Państwowe w Warszawie, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Forum Polska Agencja Fotografów w Warszawie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Natalia Budnik, Barbara Bujnicka-Chudzik, Grupa Projektowa Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De lacobis), Klara Czerniewska-Andryszczyk, Joanna Dudek-Klimiuk, Regina Ekielska-Obara, Andrzej Kobalczyk, Małgorzata Kuciewicz, Ewa Perlińska-Kobierzyńska, Tomasz Smoliński, Jędrzej Sokołowski, zbiory rodziny Domicelli Bożekowskiej, zbiory rodziny Romualda Gutta, zbiory rodzinny Karpińskich, zbiory rodziny Olszewskich.

Składamy podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania wystawy.
Informujemy, że dołożyliśmy wszelkich starań w celu odnalezienia wszystkich dysponentów autorskich praw
majątkowych do utworów prezentowanych na wystawie.


Pierwsza edycja wystawy miała miejsce w Muzeum Woli – oddziale Muzeum Warszawy w 2021 r.