Wystawa Obrzeża. Szara strefa urbanistyki

data:

28.03.24 18:00

wstęp:
Architekt i kurator Filip Kozarski w ramach eksploracji miasta znajduje, podziwia i reinterpretuje to, co na pierwszy rzut oka jest na ”nie”.
Zapraszamy do Galerii na Piętrze na kielecką odsłonę wystawy ”Obrzeża. Szara strefa urbanistyki”.
Szara strefa urbanistyki to wszystkie nieformalne, niepokojące, nielegalne, nieoczywiste, niejednoznaczne, niechciane, niedokończone, nieładne, nieopłacalne, niepotrzebne, niepraktyczne, nietrwałe, nieracjonalne, nieprofesjonalne, nierokujące i nielubiane procesy oraz zjawiska, które tworzą przestrzeń miejską – w strefie urbanistycznej, architektonicznej i kulturowej.
Artystyczne spojrzenie na elementy miejskiego klimatu (takie jak: ogródki działkowe, graffiti, miejsca, opuszczone i tymczasowe, miejsca nieformalnych spotkań, miejsca i rzeczy z poprzedniej epoki, np. bary czy nierentowne już usługi) pozwala uchwycić czar ukryty w zjawiskach pozornie niegodnych uwagi, czy wręcz wymagających naprawy. Jest jednak całkowicie pozbawione sentymentalizmu – nie znajdziecie tu duchologicznych znalezisk przeniesionych do galerii, a raczej efekt gry ze zjawiskami z „szarej strefy urbanistyki”.
Na wystawę składają się elementy zaprojektowane przez Filipa Kozarskiego oraz prace zaproszonych przez niego twórców, wśród których znaleźli się: Jerzy Gruchot, Houze, B.Trip, Tomasz Kaczyński, Serwis Pomorski, Sainer oraz Jay Pop.
_
Kurator:
Filip Kozarski
_
Zespół projektowo – produkcyjny ID:
Dominika Janicka, Katarzyna Domańska, Agnieszka Serwicka
_
Współorganizator:
TRAFFIC DESIGN
_
Filip Kozarski
Architekt, związany z galerią Layup. Prowadzi autorską praktykę projektową I Prefer Analog. Zajmuje się przestrzenią publiczną, projektowaniem architektonicznym, architekturą wnętrz oraz grafiką, a w szczególności interdyscyplinarnymi projektami z pogranicza tych dziedzin. Współpracuje z instytucjami kultury i sztuki projektując tymczasowe instalacje i taktyki na granicy urbanistyki i kultury, bada nieformalne sposoby tworzenia i używania przestrzeni miejskich.