Wystawa Tożsamość

data:

15.-15.09.2023

wstęp:
PL
Tożsamość. 100 lat polskiej architektury to projekt wystawienniczy, w ramach którego przyglądamy się fenomenowi architektonicznemu po 1918 roku na terenie Polski. W 2019 roku w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki poddaliśmy analizie wycinki historii pięciu miast: Krakowa (1918–1939; Sztuka), Warszawy (1939–1956; Władza), Lublina (1956–1970; Społeczeństwo), Poznania (1970–1989; Transfer) i Katowic (1989–2018; Przemiana).
Taka forma ma oczywisty wymiar symboliczny, ale też pozwala pokazać to, na czym zależało nam najbardziej: definiowaniu tożsamości polskiej architektury i urbanistyki poprzez tożsamości lokalne.
W 2022 roku, do wciąż aktualnej dyskusji, zaprosiliśmy regionalne oddziały Stowarzyszenia Architektów Polskich w Bydgoszczy, Łodzi, Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie oraz Radomiu. Wspólnie z lokalnymi kuratorami przyjrzeliśmy się zmianom w krajobrazie architektonicznym oraz określiliśmy tożsamość kolejnych sześciu miast. Wystawa to efekt dyskusji o zachodzących zmianach w polskiej architekturze i urbanistyce ostatniego stulecia. Chcemy nie tylko promować polską kulturę architektoniczną, lecz także zachęcać do refleksji nad naszym otoczeniem i jakością przestrzeni, w której żyjemy.

ENG
Identity. 100 years of Polish architecture it’s an exhibition project in which we look at the architectural phenomenon after 1918 in Poland. When in 2019 we were debating what the history of Polish architecture of the last century meant for us, the following key words emerged: identity, mosaic, discontinuity, simultaneity, transformations. Hence the idea for an exhibition of the hundred-year legacy of five cities: Kraków (1918-1939; Art), Warsaw (1939-1956; Power), Lublin (1956-1970; Society), Poznań (1970 1989; Transfer), and Katowice (1989 2018; Transformation).
This form of presentation has an obvious symbolic dimension, but also it allows us to illustrate our key concern – namely, defining the identity of Polish architecture and urban planning through local identities. On this particular occasion, we invited regional branches of the Association of Polish Architects in Bydgoszcz, Łódź, Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, and Radom to join in the discussion, and define the architectural identity of six further cities together with local curators. This offers an opportunity to present the distinctive quality and the abundance of Polish architecture and urban planning, to draw attention to the space in which we live, as well as guiding our observations on the directions of city development.
Organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Współorganizatorzy: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Westival Architektury, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, MCSW „Elektrownia” w Radomiu
Kurator naukowy: Prof. dr hab. arch. Bolesław Stelmach
Zespół kuratorski:
Małgorzata Jędrzejczyk – Kraków
Grzegorz Mika – Warszawa
Marcin Semeniuk, Karol Krupa – Lublin
Alicja Gzowska – Poznań
Jakub Świerzawski – Katowice
Jacek Wiśniewski – Bydgoszcz
Błażej Ciarkowski, Karolina Taczalska – Łódź
Wojciech Bal – Szczecin
Justyna Borucka – Gdańsk
Renata Góralczyk-Osowicka – Olsztyn
Katarzyna Wiosna-Osóbka – Radom
Koordynacja i produkcja: Weronika Sołtysiak
Architektura wystawy: Centrala – Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis
Projekt graficzny wystawy: Tomasz Bersz
Przygotowanie zdjęć do druku: Tomasz Kubaczyk, Skanery Niewiarygodne
Teksty: Bolesław Stelmach, Weronika Sołtysiak, Alicja Gzowska, Karol Krupa, Grzegorz Mika, Małgorzata Jędrzejczyk, Marcin Semeniuk, Jakub Świerzawski, Jacek Wiśniewski
Redakcja: Urszula Drabińska
Tłumaczenie: Dorota Wąsik
Program edukacyjny, wydarzenia towarzyszące: Marta Baranowska
Komunikacja: Joanna Krupa, Dominik Witaszczyk, Katarzyna Nestorowicz
Partnerzy: DS Smith Polska, Partners Studio, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Monopolis
Współpraca: Stowarzyszenie Architektów Polskich
Tekturę do wykonania elementów wystawy wyprodukowano w DS Smith Polska.