Rotor + ID. Jak wykorzystać odpady budowlane?

data:

28.04.2022
18:00 – 20:00

Czy gruzowisko może być źródłem materiałów budowlanych? Jak będą wyglądać ”castoramy” przyszłości? Co musi się zmienić w branży budowlanej w obliczu kryzysu ekologicznej?
Projekt Rotor + ID. Jak wykorzystać odpady budowlane? bada ten temat i proponuje rozwiązania.
Ekspozycja składa się z dwóch części:
👉 pierwsza to wystawa pt. ”99%” brukselskiego biura Rotor,
👉 druga ”Materiał w budowie” – będzie na bieżąco prezentować wyniki trwającego w pracowniach ID eksperymentu, polegającego na przetwarzaniu odpadów budowlanych z sąsiedniego placu budowy Teatru Lalki i Aktora “Kubuś” w obiekty użytkowe.
🏗 Na czas trwania projektu w holu pojawi się outlet budowlany ID – czyli bezpłatna wymiennikownia niepotrzebnych materiałów budowlanych.
Wydarzenie z cyklu ”Projektując aktywizm”.

📌 PARTNERZY
Architektura Murator, Muzeum Architektury, Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów, FCRBE – Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe

📌 ENG
Can the demolition waste be a source of building materials? What would the building depot of the future be like? What needs to be changed in the construction industry in terms of the climate crisis?
Rotor + ID. How to use construction waste? The project explores this subject and tries to find the answers.
The exhibition is divided into two parts: the first is the exhibition entitled “99%” of the Brussels based studio Rotor, and the second one, will present the results of an ongoing experiment in the ID studios, consisting of the processing of construction waste from the neighboring construction of the theater into everyday use objects.
🏗 For the duration of the project, the entrance hall of ID will be transformed into an exchange point for unnecessary construction materials.
Event is a part of “Designing activism” programme.
📌 PARTNERS
Architektura Murator, Muzeum Architektury,Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów, FCRBE – Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe

📌 UA
Чи може щебінь бути джерелом будівельних матеріалів? Яким буде магазин будівельних матеріалів майбутнього? Що необхідно змінити в будівельній галузі в умовах кліматичної кризи?
Проект Ротор + ID. Як використовувати будівельне сміття?
досліджує цю тему та пропонує рішення. Виставка поділена на дві частини: перша – це виставка під назвою «99%» від брюссельської студії Rotor, а друга представить результати експерименту, що триває в ID studios, що складається з переробки будівельного сміття від
сусідньої споруди Кубуського театру
– в об’єкти побуту. На час реалізації проекту під’їзд ID буде перетворено в пункт обміну непотрібних будівельних матеріалів.
Подія з серії
«Проектний активізм».
📌  Партнери:
Architecture Murator, Muzeum Architektury, Hall Arch. Świętokrzyska, FCRBE – Сприяння циркуляції відновлених будівельних елементів у Північно-Західній Європі