Ceny biletów

Z dniem 01.11.2022 r. wprowadzone zostają następujące zasady sprzedaży biletów dla zwiedzających w jednostce budżetowej WZGÓRZE ZAMKOWE w Kielcach:

CENNIK BILETÓW WSTĘPU DO JEDNOSTKI WZGÓRZE ZAMKOWE

BILET WSTĘPU NORMALNY 10 zł

Bilet upoważnia do zwiedzania wystaw IDK i ekspozycji stałej OMPiO osoby dorosłe (nie posiadające legitymacji studenta, rencisty bądź emeryta)

BILET WSTĘPU ULGOWY 5 zł

Bilet upoważnia do zwiedzania wystaw IDK i ekspozycji stałej OMPiO uczniów, studentów, rencistów, emerytów (za okazaniem ważnej legitymacji) oraz grupy zorganizowane (powyżej 15 osób)

BILET WSTĘPU RODZINNY 15 zł

Bilet upoważnia do zwiedzania wystaw IDK i ekspozycji stałej OMPiO rodziny z dziećmi (minimum jedno dziecko i jeden dorosły opiekun)

BILET WSTĘPU Z WARSZTATAMI I 10 zł

Bilet upoważnia do zwiedzania wystaw IDK i ekspozycji stałej OMPiO oraz uczestnictwa w warsztatach i

lekcjach typu „wiedza” (po wcześniejszej rezerwacji terminu i miejsca)

 

BILET WSTĘPU Z WARSZTATAMI II 20 zł

Bilet upoważnia do zwiedzania wystaw IDK i ekspozycji stałej OMPiO oraz uczestnictwa w warsztatach i

lekcjach typu „wiedza i praktyka” (po wcześniejszej rezerwacji terminu i miejsca)

 

BILET WSTĘPU Z WARSZTATAMI PRODUKCYJNYMI 35 zł

Bilet upoważnia do zwiedzania wystaw IDK i ekspozycji stałej OMPiO oraz uczestnictwa w warsztatach

„produkcyjnych” (po wcześniejszej rezerwacji terminu i miejsca) Uczestnicy uzyskują podstawy danej umiejętności oraz wytwarzają konkretny przedmiot dla siebie

 

BILET WSTĘPU Z WARSZTATAMI SPECJALISTYCZNYMI 50 zł

Bilet upoważnia do zwiedzania wystaw IDK i ekspozycjistałej OMPiO oraz uczestnictwa w warsztatach i

lekcjach „specjalistycznych” (po wcześniejszej rezerwacji terminu i miejsca)

 

USŁUGA PRZEWODNICKA 20 zł

opłata dodatkowa za indywidualne zwiedzanie ekspozycji OMPiO z przewodnikiem, dla grupy do 10 osób

ZWIEDZANIE BEZPŁATNE

– dla seniorów posiadających Ogólnopolską Kartę Seniora,

– dla osób objętych Programem „Karta Dużej Rodziny”, za okazaniem legitymacji wydanej przez MOPR w Kielcach,

– dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (za okazaniem legitymacji),

– dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych,

– dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych w ramach opracowanego przez MOPR w Kielcach „Samorządowego Programu Wsparcia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych” (za okazaniem legitymacji).

KARTA MIEJSKA ZWIEDZANIE ZA 1 ZŁ W OKRESIE 01.11.2022- 31.12.2023