czytelnia

Czytel­nia Instytutu Dizajnu to przestrzeń kul­tur­al­nych, eduka­cyjnych i artysty­cznych poszuki­wań.
Jej celem jest pro­mowanie wartości i znaczenia dizajnu, a także książki, liter­nictwa, plakatu i innowa­cyjnego opakowa­nia. W swoich zasobach posiada ponad 800 pozycji z zakresu ceramiki, szkła, wzor­nictwa, architek­tury, grafiki pro­jek­towej, mate­ri­ałów i tech­nologii oraz his­torii i teorii dizajnu i komunikacji wizualnej.
Do dys­pozy­cji odwiedza­ją­cych jest szereg czasopism i magazynów zw­iązanych z wzor­nictwem min. Wal­ll­pa­per, Inter­ra­mus, Form, Mark, Frame, Ele­phant, 2+3D, Świat Architektury.

W czytelni orga­ni­zowane są również spotka­nia z projektantami, promocje najnowszych wydawnictw książkowych o dizajnie, wystawy plakatów, ilustracji, grafiki.

 

Pobierz katalog czytelni ID