pracownia ceramiki

Pracownia ceramiczna jest nowoczesną placówka do działań twórczych w materiałach ceramicznych. To właśnie tutaj projekty ożywają, rysunki stają się formami przestrzennymi. Istotą pracowni jest projektowanie, prototypownie oraz ręczne wykonywanie obiektów ceramiki użytkowej. Powstają tu również produkty ceramiczne nawiązujące do lokalnych symboli Kielc i promujące miasto. Filia składa się z pracowni głównej, odlewni, modelarni, suszarni oraz piecowni gdzie znajdują się piece do wypału ceramiki (elektryczne i gazowy), piec laboratoryjny oraz piec do fusingu szkła.

W pracowni ceramiki projektanci, rezydenci i studenci z polskich oraz zagranicznych uczelni mogą realizować swoje projekty nawiązując w nich do proponowanego corocznie hasła Instytutu Dizajnu. Kilkutygodniowe działania gości pracowni podsumowuje wystawa powstałych prac.

Odbywają się tutaj również warsztaty tematyczne, otwarte dla szerokiego grona odbiorców, poświęcone projektowaniu, technikom formowania i dekorowania ceramiki.